NASZA KADRA

Kadrę Szkoły Edukacji stanowią doświadczeni nauczyciele z całej Polski, wykładowcy akademiccy, dydaktycy, a także eksperci i konsultanci MEN. Wszystkich łączy jedno: pasja do edukacji. Wykładowcy zostali przeszkoleni przez wiodących amerykańskich i europejskich specjalistów w zakresie kształcenia nauczycieli.
W Szkole Edukacji starają się nawiązać ze studentami relacje w partnerskim, pogłębionym modelu, dlatego są dostępni również poza zajęciami.

NASZA KADRA

11Jolanta Sujecka-Zając

Jolanta Sujecka-Zając

dyrektor Szkoły Edukacji

“Dzięki działaniom nauczyciela, który zapewnia tzw. upośrednione uczenie się, czyli innymi słowy uczenie się przefiltrowane przez mediację osoby dorosłej, możliwe jest osiąganie wyznaczonych celów edukacyjnych przez każdego uczącego się.”

poznaj
11Hanna Będkowska

Hanna Będkowska

tutorka nauczycieli biologii

“Jestem przekonana, że można połączyć atrakcyjne dla uczniów nauczanie z realizacją wymagań MEN. Nauka w każdej szkole może być przygodą.”

poznaj
11Kinga Białek

Kinga Białek

tutorka, wykładowczyni dydaktyki języka polskiego

„Myśląc o uczeniu innych, uczymy się nawzajem”.

poznaj
11Witold Bobiński

Witold Bobiński

wykładowca dydaktyki języka polskiego

“Najbardziej pociągająca w byciu nauczycielem jest nigdy niekończąca się możliwość poznawania i spotykania nowych ludzi, tekstów i… siebie samego”.

poznaj
11Magdalena Swat-Pawlicka

Magdalena Swat-Pawlicka

dyrektorka ds. programowych, dydaktyczka języka polskiego
poznaj
11Magdalena Jurewicz

Magdalena Jurewicz

koordynatorka projektu "Myśląca klasa" i współpraca ze szkołami praktyk

“Możliwość przyglądania się, jak uczeń próbuje zrozumieć i szansa wspólnego szukania kolejnego kroku to największy przywilej pracy z dziećmi.”

poznaj
11Aurelia Cyboroń

Aurelia Cyboroń

tutorka nauczycieli języka polskiego

“Nauczyciel powinien być tym kimś, kto dostrzega w uczniach ich mocne strony nawet wtedy, gdy innym nie przyszłoby do głowy, że takie istnieją.”

poznaj
11Jan Goldstein

Jan Goldstein

wykładowca, tutor nauczycieli biologii
poznaj
11Marcin Grynberg

Marcin Grynberg

tutor nauczycieli biologii
poznaj
11Ewa Haman

Ewa Haman

wykładowczyni psychologii rozwojowej i edukacyjnej

„Poszukuję takich sposobów nauczania psychologii dla nauczycieli, aby nie tracąc na złożoności wyników badań i nie negując wniosków, które często są niejednoznaczne, można było znajdować wskazówki przydatne w pracy nauczycielskiej”.

poznaj
11Marcin Karpiński

Marcin Karpiński

tutor, wykładowca dydaktyki matematyki

„Trzeba iść za dziećmi, za ich ciekawością, niezależnie od tego, czy to się mieści w planie lekcji”.

poznaj
11Iwona Kołodziejek

Iwona Kołodziejek

tutorka, wykładowczyni KLUCZa (Klimatu Uczenia)

„Najtrudniej jest towarzyszyć zamiast przewodzić”.

poznaj
11Beata Kotarba

Beata Kotarba

wykładowczyni, tutorka nauczycieli matematyki

„Chciałabym, by nauczyciele – którzy dopiero zaczynają pracę – otrzymywali więcej wsparcia w oswajaniu rzeczywistości szkolnej, w sytuacjach trudnych wychowawczo, by mieli możliwość wymiany doświadczeń”.

poznaj
11

Piotr Kroll

tutor nauczycieli historii
poznaj
11Tomasz Kuźmicz

Tomasz Kuźmicz

wykładowca przedmiotów psychologicznych
poznaj
11Joanna Lilpop

Joanna Lilpop

wykładowczyni dydaktyki biologii

“W szkole trzeba doświadczyć jak fascynująca jest biologia. Biologia w szkole nie musi być taka, jaką była. Krytyczne myślenie – tego trzeba uczyć na biologii.”

poznaj
11Jakub Lorenc

Jakub Lorenc

wykładowca dydaktyki historii

“Najważniejszy cel mojej pracy to przekonanie uczniów, że pokój jest ważniejszy niż wojna, a narodowe panteony lepiej budować wokół tych, którzy wojnom potrafili zapobiegać, a nie wokół tych, którzy wojny prowadzili.”

poznaj
11Tomasz Mazur

Tomasz Mazur

wykładowca filozofii
poznaj
11Beata Ordakowska-Szumska

Beata Ordakowska-Szumska

wykładowczyni, tutorka nauczycieli matematyki
poznaj
11Agata Patalas

Agata Patalas

wykładowczyni dydaktyki języka polskiego

„Praca nauczyciela jest twórcza, dzieje się naprawdę, na serio i ma moc kształtowania rzeczywistości. I to jest w niej najcenniejsze”.

poznaj
11Aleksander Pawlicki

Aleksander Pawlicki

wykładowca przedmiotów: Edukacja historyczna i obywatelska, Gramatyka cywilizacji, Lekcja i jej konteksty

„Nauczyciel nigdy nie wychodzi z pracy i tego się nie da zmienić”.

poznaj
11Sebastian Rajewicz

Sebastian Rajewicz

tutor nauczycieli historii
poznaj
11Grażyna Sekulska-Gładysz

Grażyna Sekulska-Gładysz

tutorka, wykładowczyni przedmiotów wychowawczych i komunikacyjnych

“Ważne są nie tylko wiedza i pasja, ale także rzemiosło.”

poznaj
11Jacek Staniszewski

Jacek Staniszewski

tutor nauczycieli historii

“Wierzę Korczakowi: “nie takie ważne, żeby człowiek umiał na pamięć, a żeby rozumiał”.”

poznaj
11Joanna Stocka

Joanna Stocka

tutorka nauczycieli biologii
poznaj
11Agnieszka Sułowska

Agnieszka Sułowska

wykładowczyni dydaktyki matematyki, tutorka

„Dobrze przygotowany do pracy nauczyciel potrafi pokazać, że nauka jest fascynująca, przynosi frajdę i satysfakcję z pokonania trudności”.

poznaj
11Magdalena Śniegulska

Magdalena Śniegulska

wykładowczyni przedmiotów psychologicznych

“Zawód nauczyciela, tak samo jak psychologa, to zawód zaufania społecznego. Z jednej strony obarczony jest ogromną odpowiedzialnością, wymaganiami i pracą, a z drugiej olbrzymią satysfakcją.”

poznaj
11Andrzej Turbiasz

Andrzej Turbiasz

tutor nauczycieli historii
poznaj
11Jolanta Choińska-Mika

Jolanta Choińska-Mika

pierwsza dyrektor Szkoły Edukacji, prorektor UW w latach 2016-2020

“Mówi się, że nauczycieli jest w Polsce za dużo. W liczbach pewnie tak, ale tych dobrych ciągle brakuje.”

poznaj

ZESPÓŁ SZKOŁY EDUKACJI

11Magdalena Radwan-Röhrenschef

Magdalena Radwan-Röhrenschef

dyrektor ds. rozwoju, prezes Fundacji Dobrej Edukacji
poznaj
11Katarzyna Znaniecka-Vogt

Katarzyna Znaniecka-Vogt

dyrektor zarządzająca, wiceprezes Fundacji Dobrej Edukacji
poznaj
11Grzegorz Borczyk

Grzegorz Borczyk

dyrektor finansowy, członek zarządu Fundacji Dobrej Edukacji
poznaj
11Gabriela Bakunowicz

Gabriela Bakunowicz

sprawy studenckie, fotografka
poznaj
11Adriana Bąkowska

Adriana Bąkowska

współpraca z mediami, promocja
poznaj
11Małgorzata Lelonkiewicz

Małgorzata Lelonkiewicz

superwizja tutorów

Coach ICF, trenerka, facylituje procesy strategiczne i rozwojowe. Pracuje z zespołami nad poprawą efektywności i komunikacji. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych. W Szkole Edukacji zajmuje się superwizją tutorów.

poznaj
11Bartłomiej Walczak

Bartłomiej Walczak

ewaluacja, projekty badawcze
poznaj
11

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU

11