Marcin Karpiński

Marcin Karpiński

tutor, wykładowca dydaktyki matematyki
Nauczyciel akademicki i wieloletni nauczyciel matematyki w liceum. Redaktor naczelny czasopisma „Matematyka w Szkole”, współautor wielu programów, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych, w polskich zespołach międzynarodowych badań PISA i TIMS. W Szkole Edukacji uczy młodych nauczycieli sztuki nauczania matematyki. Chciałby, aby nauczyciele matematyki potrafili uczyć twórczo. Jego zdaniem wymaga to starannego i rzetelnego przygotowania nauczycieli do zawodu. Wierzy, że przez odpowiedni dobór metod „królowa nauk” może zainteresować uczniów na każdym etapie kształcenia. Jego zdaniem istotną przeszkodą w nauczaniu tego przedmiotu jest brak praktycznego przygotowania nauczycieli oraz strach dzieci przed matematyką.