OD 2015 ROKU

działamy na rzecz wspierania i promowania rozwoju edukacji, poprawy jakości edukacji, a przede wszystkim – na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

KTO STWORZYŁ SZKOŁĘ EDUKACJI?

Szkoła Edukacji powstała w 2015 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Uniwersytetem Warszawskim. Głównym inicjatorem powstania i fundatorem Szkoły była i jest do tej pory PAFW. Organizacją prowadzącą Szkołę Edukacji jest specjalnie w tym celu powołana Fundacja Dobrej Edukacji (FDE), która rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku – również z inicjatywy PAFW.

11

HISTORIA SZKOŁY EDUKACJI

Od początku istnienia Szkole Edukacji i jej zespołowi przyświecała podstawowa myśl: wspieranie i promowanie rozwoju edukacji oraz działanie na rzecz poprawy jakości edukacji, a także działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Pierwszy rocznik studentów przyjęliśmy w 2016 roku. Mieli oni możliwość bezpłatnego studiowania na jednym z dwóch kierunków: matematyka oraz język polski. Od tego czasu wykształciliśmy i przygotowaliśmy do niełatwej pracy nauczyciela kilkudziesięciu pedagogów. Jak wynika z naszej corocznej ewaluacji, wszyscy absolwenci w krótkim czasie znaleźli zatrudnienie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

11Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
11Uniwersytet Warszawski
11Fundacja Dobrej Edukacji

Program studiów został przygotowany we współpracy z Teachers College, Columbia University

11Teachers College Columbia University