Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 została zakończona. Osoby zainteresowane studiami w Szkole Edukacji wkrótce zaprosimy do wysyłania zgłoszeń na edycję 2020/2021. Informacje o naborze zostaną opublikowane najpóźniej w marcu 2020 r. 

Zapraszamy na bezpłatne studia podyplomowe na ścieżkach:

 • Nauczyciel języka polskiego
 • Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Nauczyciel matematyki
 • Nauczyciel biologii z przyrodą

Kto może ubiegać się o przyjęcie?

Studia adresowane są do absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia lub historia. Do procesu rekrutacyjnego dopuszcza się także następujących kandydatów:

 • studenci studiów II stopnia na kierunkach filologia polska, matematyka, biologia lub historia, którzy otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po złożeniu dyplomu ukończenia studiów kierunkowych;
 • nauczyciele języka polskiego, matematyki, biologii lub historii których staż pracy nie przekracza 10 lat praktyki zawodowej i którzy spełniają warunki przewidziane przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli z dnia 17 stycznia 2012 roku;
 • kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku zapewniającym, zgodnie z opisem efektów kształcenia, wystarczające przygotowanie w zakresie merytorycznym do podjęcia studiów kwalifikacyjnych dających uprawnienia do nauczania języka polskiego, lub matematyki, lub biologii z przyrodą. Decyzję o spełnieniu tego warunku podejmuje ekspercka komisja kwalifikacyjna po analizie suplementu do dyplomu.

Studenci Szkoły Edukacji PAFW i UW mogą się ubiegać o stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie oraz o bezpłatne miejsce w akademiku.

Magda Nosal o studiach w Szkole Edukacji

Wcześniej była znakiem zapytania. A dzisiaj? Posłuchajcie co o studiach w Szkole Edukacji mówi nasza absolwentka, nauczycielka języka polskiego w XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie Magda Nosal <3

Opublikowany przez Szkoła Edukacji Wtorek, 2 lipca 2019

Proces rekrutacji do Szkoły Edukacji jest dwuetapowy. Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce studia. Rekrutacja ma za zadanie sprawdzić wiedzę merytoryczną kandydata oraz jego predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela.

ETAP 1

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Oprócz informacji dotyczących wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz podania danych kontaktowych, kandydaci w liście motywacyjnym odpowiadają na pytania, jaki model edukacji szkolnej chcieliby promować i dlaczego chcą zostać nauczycielami. W przypadku zgłoszeń od doświadczonych nauczycieli należy odpowiedzieć na pytanie: w jakich obszarach chcę się doskonalić/rozwijać jako nauczyciel? (max. 6 pkt).

ETAP 2

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w siedzibie Szkoły Edukacji w Warszawie.

Przebieg rozmowy (max. 12 pkt.):

więcej
 1. omówienie motywacji, które skłaniają kandydata do podjęcia studiów nauczycielskich. Punktowana będzie komunikatywność (max. 3 pkt) oraz przedstawienie i uzasadnienie własnych motywacji (max. 3 pkt).
 2. zadanie merytoryczne:
 • dla ścieżki polonistycznej – przedstawienie swojego rozwiązania zadania z języka polskiego (max. 3 pkt) oraz ustosunkowanie się do innego sposobu rozwiązania zadania (rozwiązania uczniowskiego) (max. 3 pkt);
 • dla ścieżki matematycznej – przedstawienie swojego rozwiązania zadania z matematyki (max. 3 pkt) oraz ustosunkowanie się do innego sposobu rozwiązania zadania (rozwiązania uczniowskiego) (max. 3 pkt);
 • dla ścieżki biologicznej – przedstawienie swojego rozwiązania zadania z biologii (max. 3 pkt) oraz ustosunkowanie się do innego sposobu rozwiązania zadania (rozwiązania uczniowskiego) (max. 3 pkt);
 • dla ścieżki historycznej – przedstawienie swojego rozwiązania zadania z historii (max. 3 pkt) oraz ustosunkowanie się do innego sposobu rozwiązania zadania (rozwiązania uczniowskiego) (max. 3 pkt).

Kandydaci zostaną zakwalifikowani na studia zgodnie z listą rankingową, sporządzoną na podstawie uzyskanych wyników.  Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 11 punktów z obu etapów łącznie.


Więcej informacji:

kontakt@szkolaedukacji.pl

tel. 506 770 110

Posłuchaj audycji i obejrzyj programy, w których wystąpili eksperci Szkoły Edukacji oraz studenci, którzy przygotowują się do zawodu nauczyciela matematyki lub języka polskiego. Przeczytaj wywiady z naszymi wykładowcami oraz ich eksperckie artykuły >>