Program studiów

Szkoła Edukacji realizuje jedyne w Polsce bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla przyszłych i już aktywnych nauczycieli. Możesz u nas  zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a także rozwinąć kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne. 

Obecnie kształcimy w ramach czterech ścieżek przedmiotowych:

 • język polski
 • historia i WOS 
 • biologia z przyrodą 
 • matematyka

Nauka w Szkole Edukacji jest całkowicie bezpłatna. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom Uniwersytetu Warszawskiego, a także uprawnienia nauczycielskie.

Jak wygląda program studiów w Szkole Edukacji? 

Nauka w Szkole Edukacji ma nietypowy charakter: są to studia podyplomowe, a zarazem dzienne. Trwają dokładnie 10 miesięcy – rozpoczynają się w 3. tygodniu sierpnia, a kończą w przedostatnim tygodniu czerwca.

Co ważne, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Przed południem studenci biorą udział w praktykach w szkołach, natomiast po południu w zajęciach prowadzonych przez kadrę w siedzibie Szkoły Edukacji na Kampusie Ochota UW. 

Warto dodać, że studia zaczynają się od wyjazdowej Szkoły Letniej, podczas której mamy szansę się poznać i odbyć pierwsze zajęcia. 

Szczegółowy program studiów znajdziesz TUTAJ.

Kto może studiować w Szkole Edukacji?

Studenci i studentki ostatniego roku studiów magisterskich następujących kierunków: 

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)

Absolwenci i absolwenci studiów magisterskicnastępujących kierunków: 

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)

Czynni nauczyciele i nauczycielki ze stażem do 10 lat, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze, uczący następujących przedmiotów:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • biologia i przyroda

* Pamiętaj, że w przypadku studiów pokrewnych kandydat/ka musi legitymować się odpowiednią liczbą godzin przedmiotów kierunkowych. Każdorazowo analizowany jest więc suplement do dyplomu. 

Wsparcie w czasie studiów – stypendium i akademik

Program naszych studiów jest rozbudowany, więc trudno połączyć go z pracą etatową. Dlatego oferujemy stypendia w wysokości 2000 zł miesięcznie ufundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W roku akademickim 2019/2020 stypendium otrzymało 100% naszych studentów.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację do Szkoły Edukacji PAFW i UW, a ich dochód na członka rodziny nie przekracza 3.000 PLN brutto miesięcznie.

Osoby spoza Warszawy oprócz stypendium mogą otrzymać także bezpłatny jednoosobowy pokój w akademiku UW. Więcej o programie stypendialnym TUTAJ

Dlaczego warto studiować w Szkole Edukacji?

Studia w Szkole Edukacji to jedyny taki program w Polsce. Dają absolwentom wiele korzyści:

 • bezpłatna nauka i atrakcyjny program stypendialny
 • uprawnienia do nauczania wybranego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • innowacyjny program studiów przygotowany we współpracy z renomowanym Teachers College Columbia University w Nowym Jorku
 • starannie opracowany program praktyk i specjalnie przygotowani mentorzy z sieci liczącej ponad 30 szkół.
 • indywidualne podejście – każdy student i studentka znajduje się pod merytoryczną opieką osobistego tutora
 • zajęcia w małych grupach, z naciskiem na dyskusję i systematyczną refleksję nad postępami w nauce
 • dyplom Uniwersytetu Warszawskiego
 • gwarantowana oferta pracy w szkole
 • 2-letni program wsparcia absolwenckiego. WIĘCEJ
 • przygotowanie na konkretne wyzwania wychowawcze i dydaktyczne

If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.
Jeśli uczymy uczniów tak samo dziś, jak uczyliśmy wczoraj, pozbawiamy ich jutra.

John Dewey