Studia

If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.
Jeśli uczymy uczniów tak samo dziś, jak uczyliśmy wczoraj, pozbawiamy ich jutra.

John Dewey

Studia w Szkole Edukacji PAFW i UW przeznaczone są dla absolwentów filologii polskiej lub matematyki (oraz kierunków pokrewnych do matematyki), którzy poszukują nowych rozwiązań w edukacji i chcą podnosić swoje umiejętności nauczycielskie.

Innowacyjny na polskim gruncie program zajęć powstał dzięki współpracy PAFW, UW, Fundacji Dobrej Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przy merytorycznym wsparciu ekspertów z renomowanego Teachers College Colubia University.

Podyplomowe studia dzienne

Studia w SE są roczne, podyplomowe, ale stacjonarne (dzienne). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które uprawniają do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego lub matematyki we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

W pierwszych latach studia są bezpłatne, a studenci mogą ubiegać się o stypendium, które pomoże w pokryciu kosztów utrzymania oraz miejsce w akademiku UW.

Różnorodny program

SE to profesjonalny kurs przygotowania pedagogicznego, nauka dydaktyki, psychologii, rozwój zdolności liderskich i twórczych.

Dualny model nauczania

Studia łączą teorię akademicką z całoroczną praktyką w szkołach. Plan zajęć został zsynchronizowany z rokiem szkolnym. Studia trwają 10 miesięcy. Każdego dnia studenci uczestniczą w zajęciach przedpołudniowych w szkołach praktyk. To ponad 30 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, znajdujących się w Warszawie i jej okolicach, w których poznają zawód nauczyciela, biorąc udział w radach pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, prowadząc i współprowadząc lekcje. Popołudniami w Szkole Edukacji prowadzone są zajęcia akademickie.

Kadra ekspertów

Wykładowcy SE są praktykami w nauczaniu, reprezentują różne ośrodki akademickie, zostali przeszkoleni przez wiodących amerykańskich i europejskich specjalistów w zakresie kształcenia nauczycieli. Kadrę tworzą osoby aktywnie zajmujące się edukacją, patrzące na nią z różnych perspektyw: nauczycieli-praktyków, akademików, pasjonatów edukacji.

Indywidualne podejście

Studenci znajdują się pod merytoryczną opieką tutorów SE, a także mentorów (nauczycieli ze szkół praktyk). Zajęcia akademickie odbywają się w małych grupach, z dużym naciskiem na dyskusję i systematyczne poddawanie refleksji własnych postępów w nauce.