Studia

If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.
Jeśli uczymy uczniów tak samo dziś, jak uczyliśmy wczoraj, pozbawiamy ich jutra.

John Dewey

Studia w Szkole Edukacji PAFW i UW przeznaczone są dla absolwentów filologii polskiej lub matematyki (oraz kierunków pokrewnych do matematyki), którzy poszukują nowych rozwiązań w edukacji i chcą podnosić swoje umiejętności nauczycielskie.

Innowacyjny na polskim gruncie program zajęć powstał dzięki współpracy PAFW, UW, Fundacji Dobrej Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przy merytorycznym wsparciu ekspertów z renomowanego Teachers College Columbia University.

Dlaczego warto zostać nauczycielem?

Dlaczego warto zostać nauczycielem? Jest kilka powodów. Posłuchajcie, dlaczego nasi studenci wybrali ten zawód. A jeśli chcecie zdobyć kompetencje i kwalifikacje do bycia nauczycielami języka polskiego lub matematyki, zapraszamy na bezpłatne studia podyplomowe. Uczymy, jak uczyć skutecznie. Zainwestuj czas, i zmieniaj razem z nami polską edukację. Rekrutacja trwa: https://szkolaedukacji.pl/ostatnie-miejsca-w-szkole-edukacji/

Opublikowany przez Szkoła Edukacji Czwartek, 14 czerwca 2018

 

Podyplomowe studia dzienne

Studia w SE są roczne, podyplomowe, ale stacjonarne (dzienne). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka polskiego lub matematyki we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami* .

W pierwszych latach studia są bezpłatne, a studenci mogą ubiegać się o stypendium, które pomoże w pokryciu kosztów utrzymania oraz miejsce w akademiku UW.

Różnorodny program

SE to profesjonalny kurs przygotowania pedagogicznego, nauka dydaktyki, psychologii, rozwój zdolności liderskich i twórczych.

Dualny model nauczania

Studia łączą teorię akademicką z całoroczną praktyką w szkołach. Plan zajęć został zsynchronizowany z rokiem szkolnym. Studia trwają 10 miesięcy. Każdego dnia studenci uczestniczą w zajęciach przedpołudniowych w szkołach praktyk. To ponad 30 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, znajdujących się w Warszawie i jej okolicach, w których poznają zawód nauczyciela, biorąc udział w radach pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, prowadząc i współprowadząc lekcje. Popołudniami w Szkole Edukacji prowadzone są zajęcia akademickie.

Kadra ekspertów

Wykładowcy SE są praktykami w nauczaniu, reprezentują różne ośrodki akademickie, zostali przeszkoleni przez wiodących amerykańskich i europejskich specjalistów w zakresie kształcenia nauczycieli. Kadrę tworzą osoby aktywnie zajmujące się edukacją, patrzące na nią z różnych perspektyw: nauczycieli-praktyków, akademików, pasjonatów edukacji.

Indywidualne podejście

Studenci znajdują się pod merytoryczną opieką tutorów SE, a także mentorów (nauczycieli ze szkół praktyk). Zajęcia akademickie odbywają się w małych grupach, z dużym naciskiem na dyskusję i systematyczne poddawanie refleksji własnych postępów w nauce.

 

*Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia do zawodu nauczyciela oraz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.