Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli – program studiów

Szkoła Edukacji realizuje jedyne w Polsce dzienne bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli – przyszłych i już aktywnych. Możesz u nas  zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a także rozwinąć kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne. 

Obecnie kształcimy w ramach czterech ścieżek przedmiotowych:

 • język polski
 • historia i WOS 
 • biologia z przyrodą 
 • matematyka

Nauka w Szkole Edukacji jest całkowicie bezpłatna. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom Uniwersytetu Warszawskiego, a także uprawnienia nauczycielskie.

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli – jak wygląda program? 

Nauka w Szkole Edukacji ma nietypowy charakter: są to studia podyplomowe, a zarazem dzienne. Trwają dokładnie 10 miesięcy – rozpoczynają się w 3. tygodniu sierpnia, a kończą w przedostatnim tygodniu czerwca.

Prowadzimy:

 • Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego. Studiować na nich mogą magistrowie filologii polskiej.
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli historii i WOS. Kandydować mogą magistrowie historii.
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli matematyki. Ścieżka jest skierowana zarówno do magistrów matematyki, jak i kierunków pokrewnych.
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli biologii z przyrodą. Zapraszamy na nie magistrów biologii , a także kierunków pokrewnych.

Co ważne, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Przed południem studenci biorą udział w praktykach w szkołach, natomiast po południu w zajęciach prowadzonych przez kadrę w siedzibie Szkoły Edukacji na Kampusie Ochota UW. 

Warto dodać, że studia zaczynają się od wyjazdowej Szkoły Letniej, podczas której mamy szansę się poznać i odbyć pierwsze zajęcia. 

Szczegółowy program studiów znajdziesz TUTAJ.

Kto może studiować w Szkole Edukacji?

Studenci i studentki ostatniego roku studiów magisterskich następujących kierunków: 

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)

Absolwenci i absolwenci studiów magisterskicnastępujących kierunków: 

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)

Czynni nauczyciele i nauczycielki ze stażem do 10 lat, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze, uczący następujących przedmiotów:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • biologia i przyroda

* Pamiętaj, że w przypadku studiów pokrewnych kandydat/ka musi legitymować się odpowiednią liczbą godzin przedmiotów kierunkowych. Każdorazowo analizowany jest więc suplement do dyplomu. 

Wsparcie w czasie studiów – stypendium i akademik

Program naszych studiów jest rozbudowany, więc trudno połączyć go z pracą etatową. Dlatego oferujemy stypendia w wysokości 2000 zł miesięcznie ufundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W roku akademickim 2019/2020 stypendium otrzymało 100% naszych studentów.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację do Szkoły Edukacji PAFW i UW, a ich dochód na członka rodziny nie przekracza 3.000 PLN brutto miesięcznie.

Osoby spoza Warszawy oprócz stypendium mogą otrzymać także bezpłatny jednoosobowy pokój w akademiku UW. Więcej o programie stypendialnym TUTAJ

Dlaczego warto studiować w Szkole Edukacji?

Studia w Szkole Edukacji to jedyny taki program w Polsce. Dają absolwentom wiele korzyści:

 • bezpłatna nauka i atrakcyjny program stypendialny
 • uprawnienia do nauczania wybranego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • innowacyjny program studiów przygotowany we współpracy z renomowanym Teachers College Columbia University w Nowym Jorku
 • starannie opracowany program praktyk i specjalnie przygotowani mentorzy z sieci liczącej ponad 30 szkół.
 • indywidualne podejście – każdy student i studentka znajduje się pod merytoryczną opieką osobistego tutora
 • zajęcia w małych grupach, z naciskiem na dyskusję i systematyczną refleksję nad postępami w nauce
 • dyplom Uniwersytetu Warszawskiego
 • gwarantowana oferta pracy w szkole
 • 2-letni program wsparcia absolwenckiego. WIĘCEJ
 • przygotowanie na konkretne wyzwania wychowawcze i dydaktyczne

Polub NASZ PROFIL na Facebooku i bądź na bieżąco!

If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.
Jeśli uczymy uczniów tak samo dziś, jak uczyliśmy wczoraj, pozbawiamy ich jutra.

John Dewey