Magdalena Swat-Pawlicka

Magdalena Swat-Pawlicka

dyrektorka ds. programowych, dydaktyczka języka polskiego
W Szkole Edukacji uczy młodych nauczycieli dydaktyki języka polskiego i przywództwa w edukacji. Jest także dyrektorką programową. Chciałaby, żeby szkoła niosła uczniom i nauczycielom radość z uczenia się. Jej zdaniem nauczyciele powinni częściej ze sobą współpracować, razem poszukiwać metod pracy i wypracowywać rozwiązania problemów dydaktycznych oraz wychowawczych. W polskiej szkole dostrzega istotny problem, jakim jest brak wiary uczniów we własne możliwości, ich niechęć do pisania, mówienia i argumentowania, również w sytuacjach, które wymagają zajęcia stanowiska. Nauczycielka języka polskiego w szkole gimnazjalnej i średniej, trenerka z zakresu metodyki nauczania. Pracowała w polskim zespole międzynarodowych badań PISA. Autorka wielu publikacji z obszaru przywództwa edukacyjnego i kształcenia polonistycznego. Szkoli nauczycieli i dyrektorów szkół m.in. z oceniania kształtującego i metod aktywizujących. Członkini zespołów eksperckich MEN w zakresie nadzoru pedagogicznego, przywództwa i zarządzania w oświacie.