Agata Patalas

Agata Patalas

wykładowczyni dydaktyki języka polskiego
W Szkole Edukacji uczy młodych nauczycieli dydaktyki literatury i języka polskiego, a także kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych. Ma za sobą wiele lat nauczania języka polskiego w programie polskim i międzynarodowym International Baccalaureate, historii i kultury Żydów polskich oraz etyki. Wielokrotnie nagradzana za pracę nauczycielki języka polskiego i literatury. Chce uczyć młodych nauczycieli twórczego podejścia do zawodu, wierzy, że to wzmocni profesję nauczycielską. Jej zdaniem największe problemy dzisiejszej szkoły to przeładowane programy, brak współpracy między nauczycielami, nieskuteczne metody pracy. Nauczyciele zaś powinni odważniej szukać dróg rozwoju – mogą czerpać radość i satysfakcję z pracy z uczniami i nauczyć się skutecznej współpracy.