Witold Bobiński

Witold Bobiński

wykładowca dydaktyki języka polskiego
W Szkole Edukacji uczy młodych nauczycieli dydaktyki literatury i języka polskiego. Prowadzi także Dyskusyjny Klub Filmowy. Chciałby, żeby w polskiej szkole więcej było nauczycieli pasjonatów, autorefleksyjnych, świadomych swojego wpływu na uczniów, budzących w nich chęć nauki i rozwoju. Jego zdaniem istotnym problemem polskiej edukacji jest m.in. przeciążanie uczniów treściami kształcenia, niedowierzanie nauczycieli we własne umiejętności, niedocenianie roli, jaką odgrywają, czy też błędne jej postrzeganie. Wyzwaniem współczesnej szkoły natomiast staje się konieczność uzasadnienia jej istnienia. Doktor habilitowany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert ds. języka polskiego w Instytucie Badań Edukacyjnych w latach 2010–2015. Członek międzynarodowego stowarzyszenia ARLE skupiającego badaczy zajmujących się nauczaniem języków ojczystych. Autor wielu publikacji z zagadnień literaturoznawstwa i dydaktyki języka polskiego, podstaw programowych, programów edukacyjnych. Spod jego pióra wyszło kilka serii podręczników języka polskiego dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej oraz podręczników historii dla szkoły podstawowej i gimnazjum.