Grażyna Czetwertyńska

Grażyna Czetwertyńska

Grażyna Czetwertyńska

wykładowczyni
Doktor nauk humanistycznych, pracuje na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, była wicedyrektorką okręgowej komisji egzaminacyjnej, dyrektorką Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN, członkinią Narodowego Zespołu Badania PISA w trzech edycjach badania. Jest autorką podręczników szkolnych, wielu artykułów na temat oceniania kształtującego, projektów edukacyjnych, nauczania przedmiotów ojczystych w szkołach polskich za granicą. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel klas licealnych i nauczyciel akademicki. W Szkole Edukacji uczy młodych nauczycieli sztuki nauczania oraz metody portfolio jako sposobu uczenia się i dokumentowania jego efektów. Chciałaby, aby nauczyciele lepiej potrafili powiązać zagadnienia teoretyczne wyuczone na studiach ze szkolną praktyką. Zdaniem ekspertki nauczyciele powinni dążyć do większej profesjonalizacji swojego zawodu, nie tylko w zakresie wiedzy przedmiotowej, ale również szlifowania umiejętności nauczania w szkole. Jest przekonana, że odpowiednie przygotowanie się do zawodu może sprawić, że jego wykonywanie będzie przynosiło satysfakcję i radość.