Aleksander Pawlicki

Aleksander Pawlicki

wykładowca przedmiotów: Edukacja historyczna i obywatelska, Gramatyka cywilizacji, Lekcja i jej konteksty
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Uczy w liceum. Autor programów szkolnych i podręczników. Współtworzył podstawę programową w 2008 roku, konsultował prace nad reformą programową na Ukrainie. Chce przygotować do pracy i wspierać w rozwoju młodych nauczycieli, by odmienili szkoły na lepsze, a ich doświadczenia pomogły wypracować nowoczesny model kształcenia przyszłych nauczycieli. Jego zdaniem istotnym problemem polskiej edukacji jest m.in. deficyt kompetencji pedagogicznych i wychowawczych wśród nauczycieli oraz słaba efektywność szkolnych programów wychowawczych. Chciałby, żeby każdy z nauczycieli był w szkole nie tylko znawcą swojej dziedziny, wychowawcą, lecz także ekspertem od tego, jak skutecznie się uczyć.