Joanna Lilpop

Joanna Lilpop

wykładowczyni dydaktyki biologii

Joanna Lilpop

Absolwentka Wydziału Biologii UW na kierunku biotechnologia, współtworzyła i kierowała BioCentrum Edukacji Naukowej oraz Fundację BioEdukacji. Opracowywała i wdrażała programy edukacyjne w środowisku edukacji pozaformalnej, tworzyła nowoczesne pomoce dydaktyczne dla szkół oraz programy szkoleń dla nauczycieli. W działalności naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych zajmowała się diagnozą umiejętności związanych z rozumowaniem naukowym wśród dzieci i młodzieży. W Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii UW przygotowuje studentów do zawodu nauczyciela biologii. Chce, aby biologia w szkole była bliższa przyrody i prawdziwemu doświadczeniu. Uczenie o człowieku, o bogactwie życia czy osiągnięciach współczesnych nauk biomedycznych na podstawie treści podręczników jest nudne. Rozwiązaniem jest uważność, refleksja, obserwacja, doświadczanie i nauka na przykładach badań naukowych. Jej zdaniem krytyczne myślenie i podstawy rozumowania naukowego muszą stać się alfabetem młodego pokolenia, a przedmiot biologia daje wspaniałe narzędzia, aby kształcić te umiejętności. Takie narzędzia poznajemy i doskonalimy w pracy z młodymi nauczycielami.