Ewa Haman

Ewa Haman

wykładowczyni psychologii rozwojowej i edukacyjnej
Doktor habilitowana nauk społecznych, psycholingwistka rozwojowa, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się badaniem rozwoju leksykalnego dzieci jedno- i dwujęzycznych. Interesują ją czynniki wpływające na to, jak wielu słów uczą się dzieci. Bada także dziecięce słowotwórstwo. Jest współautorką wielu narzędzi do pomiaru zasobu słownictwa i poziomu rozwoju językowego dla dzieci polskich: Obrazkowego Testu Słownikowego – Rozumienie, OTSR; Testu Rozwoju Językowego, TRJ) oraz dla dzieci dwujęzycznych przyswajających różne języki: Cross-Linguistic Lexical Tasks, CLT. Popularyzuje wiedzę psychometryczną dotyczącą stosowania znormalizowanych testów wśród logopedów, oraz wiedzę o rozwoju językowym i jego zaburzeniach wśród rodziców i nauczycieli. Zwolenniczka wolnego dostępu do wyników badań naukowych. Jej publikacje można znaleźć np. na stronie: www.researchgate.net.