Joanna Stocka

tutorka nauczycieli biologii
Nauczycielka biologii i przyrody, trenerka, coach, mediatorka. Zdobywała doświadczenie zarówno w szkołach systemowych, jak i edukacji alternatywnej. Tutorka młodzieży w edukacji domowej. Ekspertka projektu z zakresu zastosowania metody badawczej w edukacji przyrodniczej w Centrum Nauki Kopernik. Autorka i współautorka licznych publikacji pokonferencyjnych a także podręczników szkolnych i poradników metodycznych dla nauczycieli biologii i przyrody.