Kinga Białek

Kinga Białek

tutorka, wykładowczyni dydaktyki języka polskiego
Doktor Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczała w szkole podstawowej i gimnazjum W Szkole Edukacji uczy młodych nauczycieli dydaktyki literatury i języka polskiego w zakresie czytania oraz sztuki nauczania. Polonistka i hebraistka. Jej misją jest stworzenie środowiska wspierającego przyszłych nauczycieli tak, by chcieli sami budować lepszą szkołę dla swoich uczniów. Jej zdaniem szkoła powinna dążyć do tego, by umożliwiać uczniom rozwój, a naukę czynić przyjemną. Problemy, jakie dostrzega w polskiej edukacji, to m.in. niechęć uczniów do czytania, trudności w samodzielnym interpretowaniu tekstów oraz brak motywacji do nauki w ogóle. Największym wyzwaniem, jakie obecnie stoi przed nauczycielami, jest skuteczne łączenie kompetencji związanych z nauczanym przedmiotem wraz z umiejętnościami miękkimi – m.in. komunikacyjnymi, współpracy i rozwiązywania problemów, a także włączaniem w lekcje języka polskiego zagadnień związanych z nowymi technologiami.