Jakub Lorenc

wykładowca dydaktyki historii
Nauczyciel historii związany ze szkołą całe swoje życie zawodowe. Szczególnie bliskie jest mu kształcenie młodych ludzi w duchu wzajemnego poszanowania, ukierunkowane na poszukiwanie kompromisu. W przeszłości badał edukację historyczną w Pracowni Historycznej Instytutu Badań Edukacyjnych i współprowadził blog o historii w szkole. Doktorat poświęcił historii gospodarczej średniowiecza. Ekspert CKE, autor i współautor programów nauczania i materiałów edukacyjnych. Obecnie ciągle uczy w szkole (podstawowej i liceum z programami IBO), nagrywa podcast, a przede wszystkim prowadzi w Szkole Edukacji przedmiot Edukacja Historyczna i Obywatelska. Prywatnie ojciec trójki dzieci, fan muzyki, gotowania i astronomii.