Iwona Kołodziejek

Iwona Kołodziejek

tutorka, wykładowczyni KLUCZa (Klimatu Uczenia)
Polonistka, jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie dydaktyki. Pracowała w ośrodku socjoterapeutycznym, którego podopieczni skradli jej serce. Swoją pracę doktorską (obronioną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) poświęciła problemowi różnicowania polonistycznego procesu kształcenia, szczególnie w odniesieniu do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Uczyła w gimnazjum, liceum, a teraz uczy w podstawówce i twierdzi, że niezależnie od typu szkoły bycie nauczycielką - polonistką jest równie piękne, ważne i satysfakcjonujące. W Szkole Edukacji prowadzi przedmioty związane z rozwojem kompetencji wychowawczych, ponieważ bardziej niż cokolwiek innego interesują ją w szkole relacje. Jest też tutorką nauczycieli języka polskiego.