Agnieszka Sułowska

Agnieszka Sułowska

wykładowczyni dydaktyki matematyki, tutorka
Uczyła matematyki w liceum, pracowała z dziećmi uzdolnionymi w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Do niedawna pracowała także w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od wielu lat współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Kieruje pracami zespołu sprawdzającego część matematyczną międzynarodowego badania PISA. Była ekspertką MEN m.in. w sprawie podstawy programowej z matematyki, a także recenzentką podręczników do tego przedmiotu. Jej zawodową misją jest zmiana sposobu nauczania matematyki w Polsce. Według niej istotnym problemem polskiej edukacji jest lęk uczniów przed „królową nauk” i niechęć do poznawania jej. Nauczyciele powinni wybierać takie zadania, które można rozwiązać różnymi sposobami, tak aby uczniowie samodzielnie mogli znajdować drogę rozwiązania. Zadania, w których uczniowie rozwijają umiejętność analizy i szukania powiązań między danymi informacjami, uczą się wyciągania wniosków i argumentowania. Według niej ważne jest również indywidualne docenienie ucznia za każdy, choćby najmniejszy postęp w myśleniu i rozumieniu, ponieważ w ten sposób buduje się w nim wiarę we własne siły i poczucie kompetencji.