Magdalena Śniegulska

Magdalena Śniegulska

wykładowczyni przedmiotów psychologicznych
W Szkole Edukacji uczy młodych nauczycieli psychologicznych podstaw uczenia się i pamięci, psychologii rozwojowej, radzenia sobie ze stresem oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dziecka Uniwersytetu SWPS. Chciałaby, aby jak najwięcej nauczycieli, uczniów i rodziców korzystało z wiedzy psychologicznej. Nauczycielom pomoże ona zarówno rozpoznać i zrozumieć zjawiska zachodzące w klasie, jak i ułatwi planowanie zadań. Pozwoli też zrozumieć własne emocje i zachowania, co przełoży się z kolei na lepszą pracę z uczniami. Jej zdaniem największymi problemami polskiej edukacji są braki w kompetencjach społeczno-emocjonalnych u dzieci i trudności w regulacji emocji w sposób zgodny z normami społecznymi.