Jolanta Sujecka-Zając

Jolanta Sujecka-Zając

dyrektor Szkoły Edukacji
Romanistka, od 2007 r. profesor w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z interdyscyplinarnie rozumianą glottodydaktyką, a w szczególności z problematyką dotyczącą umiejętności uczenia się (savoir-apprendre) oraz współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego podkreślającymi wspierającą rolę nauczyciela jako mediatora w procesie uczenia się języka obcego. W swoich tekstach i wystąpieniach konferencyjnych analizuje także rolę i znaczenie kompetencji międzykulturowej w kształceniu językowym, strategiczne podejście do uczenia się języków obcych, zajmuje się ponadto kwestiami dotyczącymi ewaluacji biegłości językowej. Autorka ponad 40 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz opracowaniach zbiorowych, redaktorka i współredaktorka 10 monografii tematycznych w zakresie nauczania/uczenia się języków obcych. Czynnie działa na rzecz podnoszenia jakości pracy dydaktycznej nauczycieli poprzez liczne szkolenia i warsztaty, jest ponadto autorką wielu materiałów dydaktycznych do nauki języka francuskiego.