Grażyna Sekulska-Gładysz

tutorka, wykładowczyni przedmiotów wychowawczych i komunikacyjnych