Formularz kontaktowy

FORMULARZ DLA ZAINTERESOWANYCH

-REKRUTACJA 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024 - formularz dla zainteresowanych

W marcu 2023 r. ruszy kolejna rekrutacja na bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli języka polskiego, biologii, historii i matematyki. Jeśli chcesz otrzymać informację o uruchomieniu naboru, zostaw nam swoje dane kontaktowe.

PODSTAWOWE DANE KANDYDATA

Jestem zainteresowany/a studiami na ścieżce:(wymagane)

OŚWIADCZENIA:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Kwestionariuszu Osobowym dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji na bezpłatne dzienne studia podyplomowe w Szkole Edukacji PAFW i UW – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r(wymagane)
Informacja o RODO: Szanując Państwa prywatność i wykonując obowiązek informacyjny w związku z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dobrej Edukacji mieszcząca się pod adresem: ul. Banacha 2C w Warszawie, telefon: 22 55 43 789, adres email: fde@fde.org.pl. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Fundacji Dobrej Edukacji, w szczególności prowadzenia kursów doskonalących i szkoleń. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat, zgodnie z przepisami prawa o systemie oświaty. 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą: Uniwersytet Warszawski, Wykładowcy, firmy analityczne - organizujące badania satysfakcji, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne oraz inne podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia szkoleń i warsztatów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Biorąc udział w szkoleniu każdy Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie swojego wizerunku w ramach dokumentacji fotograficznej, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z późn. Zm.) na polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie, publiczne odtworzenie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym na stronie internetowej i Facebook.

INFORMACJE DODATKOWE

Skąd się Pan(i) dowiedział(a) o Szkole Edukacji?