JAK WPŁYNIE NA POLSKĄ SZKOŁĘ ZAWIESZENIE ZAJĘĆ?

Zawieszenie zajęć szkolnych to duży problem, ale także szansa dla uczniów i nauczycieli na zdobycie nowych kompetencji. Najnowsze wydarzenia komentuje Magdalena Swat-Pawlicka, dyrektorka ds. programowych Szkoły Edukacji PAFW i UW.

Zagrożeniem płynącym z zamknięcia szkół na co najmniej 2 tygodnie jest niewątpliwie wypadnięcie z rytmu uczenia się i pracy. Widzimy już, że szkoły starają się temu przeciwdziałać. Myślą o tym, jak organizować zajęcia online, w jaki sposób być w kontakcie z uczniami, skłonić ich do wykonywania zadań.

Najbliższy czas można także wykorzystać jako okazję do uczenia się nowych umiejętności i form pracy. To może być szansa dla nauczycieli, ale i dla uczniów. Zobaczą, że internet to przestrzeń nie tylko rozrywki, ale też uczenia się rzeczy szkolnych i rozwijania zainteresowań.

W obecnych okolicznościach wszystkie formy blended learning mogą przejść w uczenie się on line. Widzimy to już w Szkole Edukacji, w której kształcimy przyszłych nauczycieli.  Nasi studenci są informowani przez mentorów – opiekunów praktyk – że będą mogli prowadzić w ramach praktyk lekcje, które są nagrywane w formule blended learning lub w inny sposób zapraszają uczniów do interakcji w przestrzeni wirtualnej.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ – JAK O TYM ROZMAWIAĆ Z UCZNIAMI?

Sądzę, że sytuacja związana z koronawirusem to okazja na to, by pokazywać uczniom, w jaki sposób funkcjonuje  rzeczywistość wokół nas. To, co wydaje się oczywiste, nagle staje się luksusem. Nie możemy iść do kina, do teatru, powinniśmy unikać centrów handlowych, musimy zamienić życie towarzyskie na inne formy spędzania czasu. To bardzo ważny temat, zwłaszcza w kontekście nowych teorii pedagogicznych, np. konektywizmu, czyli uczenia się poprzez tworzenie sieci w rzeczywistości wirtualnej, a nie w tzw. realu.

Zobacz także: Koronawirus a dzieci. Jak o tym rozmawiać?

W przeciwieństwie do dorosłych, dzieci nie dzielą już świata na ten realny i wirtualny – dla nich to jest jedna rzeczywistość.  Warto rozmawiać z nimi o zmieniającym się świecie w sytuacji zagrożenia, jak sobie z tym radzić – i pod względem zdrowotnym, i społecznym, gdy pewne formy kontaktów przestają być możliwe. Podejmujmy też z uczniami temat tego, jak sprawy chorób i wirusa funkcjonują w mediach. Czy nie bierzemy udziału w różnego rodzaju manipulacjach, fake newsach, które powodują wzrost poczucia zagrożenia i sprawiają, że nie wiemy, jak o siebie zadbać?

Magdalena Swat-Pawlicka – dyrektorka do spaw programowych Szkoły Edukacji, wykładowczyni dydaktyki języka polskiego