Rekrutacja 2018/2019

REKRUTACJA NA ROK 2018/2019 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

Wkrótce zostanie ogłoszona rekrutacja na przyszły rok.

Kto może ubiegać się o przyjęcie?

Studia przeznaczone są dla:

  • absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku filologia polska lub matematyka;
  • studentów studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku filologia polska oraz matematyka, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia polska lub matematyka;
  • absolwentów studiów I stopnia oraz absolwentów studiów II stopnia na kierunkach pokrewnych dla matematyki;
  • nauczycieli języka polskiego i matematyki, których staż pracy nie przekracza 10 lat praktyki zawodowej.

Studenci Szkoły Edukacji PAFW i UW mogą się ubiegać o stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie oraz o bezpłatne miejsce w akademiku.

Więcej informacji:

kontakt@szkolaedukacji.pl

tel. 506 770 110

 

Rekrutacja

Proces rekrutacji do Szkoły Edukacji jest dwuetapowy. Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce studia. Rekrutacja ma za zadanie sprawdzić wiedzę merytoryczną kandydata oraz jego predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela.

ETAP 1

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Oprócz informacji dotyczących wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz podania danych kontaktowych, kandydaci w liście motywacyjnym odpowiadają na pytania, jaki model edukacji szkolnej chcieliby promować i dlaczego chcą zostać nauczycielami. W przypadku zgłoszeń od doświadczonych nauczycieli należy odpowiedzieć na pytanie: w jakich obszarach chcę się doskonalić/rozwijać jako nauczyciel? (max. 6 pkt).

ETAP 2

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w siedzibie Szkoły Edukacji w Warszawie.

Przebieg rozmowy (max. 12 pkt.):

  1. autoprezentacja z omówieniem motywacji, które skłaniają kandydata do podjęcia studiów nauczycielskich. Punktowana będzie komunikatywność (max. 3 pkt) oraz przedstawienie i uzasadnienie własnych motywacji (max. 3 pkt).
  2. zadanie merytoryczne:
  • dla ścieżki polonistycznej: przedstawienie własnej interpretacji tekstu literackiego (max. 3 pkt) oraz ustosunkowanie się do innej interpretacji, wskazanie jej mocnych i słabych stron (max. 3 pkt.)
  • dla ścieżki matematycznej: przedstawienie własnego rozumowania matematycznego (max. 3 pkt.) oraz ustosunkowanie się do innego sposobu rozwiązania problemu, wskazanie mocnych i słabych stron cudzego rozwiązania (max. 3 pkt.).

Kandydaci zostaną zakwalifikowani na studia zgodnie z listą rankingową, sporządzoną na podstawie uzyskanych wyników. Maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas dwóch etapów to 18 punktów. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 9 punktów z obu etapów łącznie.

Posłuchaj audycji i obejrzyj programy, w których wystąpili eksperci Szkoły Edukacji oraz studenci, którzy przygotowują się do zawodu nauczyciela matematyki lub języka polskiego. Przeczytaj wywiady z naszymi wykładowcami oraz ich eksperckie artykuły >>