Szkoły praktyk

W Szkole Edukacji PAFW i UW praktyki są kluczową i integralną częścią programu kształcenia, a doświadczenia z nich są na bieżąco omawiane. Współpracujemy z siecią znakomitych  szkół, które zostały starannie wybrane, a ich kadra miała możliwość uczestnictwa w szkoleniach z udziałem ekspertów krajowych, trenerów programu „Szkoła Ucząca Się”, a także specjalistów z Teachers College Uniwersytetu Columbia.

Słuchacze Szkoły Edukacji PAFW i UW odbywają intensywne praktyki w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych. Każdy student objęty jest indywidualną opieką nauczyciela-mentora. Mentorzy regularnie spotykają się z kadrą Szkoły Edukacji na warsztatach, by wspólnie analizować i wypracowywać nowe rozwiązania podnoszące jakość nauczania.