6 listopada, 2018

Day

Rzeczpospolita szkolna, czyli jak uczyć demokracji

To, że jestem biologiem, matematykiem czy fizykiem nie zwalnia mnie z obowiązku wychowania obywatelskiego uczniów. Z punktu widzenia dydaktyki i pedagogiki nie ma też żadnego powodu, by dzieci nie miały istotnego wpływu na to, jak funkcjonuje szkoła.
Czytaj więcej