Krytyczne czytanie ze Szkołą Edukacji

Kompetencje czytelnicze, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów to kluczowe dla funkcjonowania w społeczeństwie umiejętności. To właśnie im poświęcamy projekt badawczy „Krytyczne czytanie ze Szkołą Edukacji”.

 

11Myśląca Klasa

Projekt Szkoły Edukacji odbywa się przez cały rok szkolny 2021/2022. Koordynują go wykładowczynie dydaktyki języka polskiego Kinga Białek i Magdalena Swat-Pawlicka. W dużej mierze opiera się on na międzynarodowych badaniach. A te z pewnością są jednoznaczne – umiejętność krytycznego czytania jest jednym z kluczowych czynników, który wpływa na losy uczniów.

  • Żyjemy w erze informacji, a dostęp do informacji wysokiej jakości decyduje o nierównościach społecznych (por. raport WEF “Future of Jobs 2020″ ZOBACZ).
  • Kompetencje czytelnicze, krytyczne myślenie, a także rozwiązywanie problemów to najważniejsze umiejętności, decydujące o funkcjonowaniu młodych ludzi w społeczeństwie.
  • Na poziom umiejętności czytelniczych uczniów w Polsce wciąż decydujący wpływ mają warunki społeczno-ekonomiczne ich rodzin (por. raport PISA 2018 ZOBACZ). Szkoła powinna aktywnie wspierać wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie.

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów zwiększenia wyników uczniów jest wprowadzanie do stałej praktyki szkolnej strategii wspierających rozumienie czytanego tekstu (por. ekspertyza Education Endowment Foundation ZOBACZ).

TEMATYKA PROJEKTU

Uczestnicy projektu spotykają się raz w miesiącu w formie hybrydowej (co drugi miesiąc zdalnie, co drugi – na żywo). Tematem projektu w trwającej edycji jest planowanie pracy z lekturami z listy lektur obowiązkowych.

CHARAKTER SPOTKAŃ

Spotkania mają charakter szkoleniowy, ale także będą okazją do wymiany doświadczeń. Między spotkaniami zaangażowani w projekt nauczyciele będą wprowadzać poznane elementy strategii do swojej pracy, a następnie wspólnie wypracowywać sposoby najbardziej efektywnego ich wykorzystania. 

Dwukrotnie uczestnicy projektu spotkają się na warsztatach z ekspertką edukacyjną, dr Kate Montgomery z Columbia University w Nowym Jorku. 

CZYTAJ TAKŻE