Szanowni Państwo!

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie udziałem w projekcie jesteśmy zmuszeni zamknąć rekrutację do projektu. O udziale w nim decydowała kolejność zgłoszeń. Mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać współpracę na kolejnych etapach projektu.

Krytyczne czytanie ze Szkołą Edukacji

Kompetencje czytelnicze, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów to kluczowe dla funkcjonowania w społeczeństwie umiejętności. Dlatego właśnie zapraszamy polonistów i polonistki do udziału w projekcie „Krytyczne czytanie ze Szkołą Edukacji”.

Projekt kierujemy do nauczycieli i nauczycielek języka polskiego, którzy chcą w swoich klasach wprowadzać metodę “Krytycznego czytania”.

Krytyczne czytanie – kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt Szkoły Edukacji będzie się odbywać przez cały rok szkolny 2021/2022. Zgłoś się do niego, jeśli:

  • jesteś nauczycielem/nauczycielką języka polskiego.
  • pracujesz z uczniami i uczennicami szkoły podstawowej,
  • rozumiesz, jak ważne jest kształcenie umiejętności rozumienia tekstu,
  • chcesz pomóc swoim uczniom lepiej poznawać świat dzięki czytaniu,
  • zależy Ci na kształceniu umiejętności krytycznego myślenia,
  • jesteś gotowy/-a do wprowadzenia zmian do swojego warsztatu pracy.

Garść danych, czyli dlaczego warto

Projekt koordynują wykładowczynie dydaktyki języka polskiego Kingę Białek i Magdalenę Swat-Pawlicką. Będzie on będzie w dużej mierze opierać się na międzynarodowych badaniach. A te są jednoznaczne – umiejętność krytycznego czytania jest jednym z kluczowych czynników wpływających na losy uczniów.

  • Żyjemy w erze informacji, a dostęp do informacji wysokiej jakości decyduje o nierównościach społecznych (por. raport WEF “Future of Jobs 2020″ ZOBACZ).
  • Kompetencje czytelnicze, krytyczne myślenie, a także rozwiązywanie problemów to najważniejsze umiejętności, decydujące o funkcjonowaniu młodych ludzi w społeczeństwie.
  • Na poziom umiejętności czytelniczych uczniów w Polsce wciąż decydujący wpływ mają warunki społeczno-ekonomiczne ich rodzin (por. raport PISA 2018 ZOBACZ) Szkoła powinna aktywnie wspierać wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie.
  • Wprowadzanie do stałej praktyki szkolnej strategii wspierających rozumienie czytanego tekstu to jeden z najbardziej efektywnych sposobów zwiększenia wyników uczniów (por. ekspertyza Education Endowment Foundation ZOBACZ).

Jak będzie wyglądać praca?

W roku 2021/2022 będziemy spotykać się raz w miesiącu w formie hybrydowej (co drugi miesiąc zdalnie, co drugi – na żywo). Tematem projektu w tej edycji będzie planowanie pracy z lekturami z listy lektur obowiązkowych. Nasze spotkania będą miały charakter szkoleniowy, ale także będą okazją do wymiany doświadczeń. Między spotkaniami zaangażowani w projekt nauczyciele będą wprowadzać poznane elementy strategii do swojej pracy, a następnie wspólnie wypracowywać sposoby najbardziej efektywnego ich wykorzystania.

Dwukrotnie uczestnicy projektu spotkają się na warsztatach z ekspertką edukacyjną, dr Kate Montgomery z Columbia University w Nowym Jorku. Po zakończeniu tegorocznej edycji projektu (w czerwcu 2022) uczestnicy i uczestniczki otrzymają zaświadczenia o udziale w projekcie, a także o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Jak się zapisać?

Warunkiem zapisania się do grupy projektowej jest wypełnienie FORMULARZA, a także zaakceptowanie regulaminu dostępnego TUTAJ. Liczba uczestników jest ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela Kinga Białek: k.bialek@szkolaedukacji.pl

Śledź nas na Facebooku 🙂