Portfolio w praktyce kształcenia przyszłych nauczycieli

W Szkole Edukacji od momentu jej powstania poszukiwano sposobów, które mogą pomóc nauczycielom w rozwijaniu profesjonalnych umiejętności. Dlatego przygotowując program studiów zdecydowaliśmy się sięgnąć po portfolio. Jest to narzędzie postrzegane zwykle jako forma prezentacji osiągnięć, które jednak może też posłużyć zwiększeniu autonomii studiujących. 

 

11Myśląca Klasa

Zastosowanie portfolio miało między innymi pomóc w samodzielnej obserwacji przez studentów drogi do osiągnięć, autorefleksji niezbędnej w skutecznym uczeniu się, wymianie doświadczeń, wreszcie w kształtowaniu kultury otwartych drzwi. Odwołaliśmy się do konstruktywistycznego przekonania o samodzielnym indywidualnym budowaniu wiedzy. Portfolio zdawało się być znakomitym do tego narzędziem. Oferowane zajęcia i pomoc kadry Szkoły miały być tylko pomocą w zadaniach podejmowanych przez studentów. Przez cały rok pracy w Szkole Edukacji w teczce, zwanej portfolio, studenci gromadzą dowody na swoje postępy, poddają refleksji działania, rozważają sposoby działania, zadają pytania, analizują błędy i dokumentują sukcesy. Swoje zbiory często omawiają z kolegami i kadrą.

PORTFOLIO W PRAKTYCE NAUCZYCIELSKIEJ – PRZYKŁADY

Na podstawie zgromadzonych w Szkole Edukacji teczek (w formie papierowej i elektronicznej), corocznych ewaluacji oraz porównań z innymi przykładami pracy metodą portfolio w edukacji, chcemy podjąć próbę oceny i opisu metodologii kształcenia umiejętności autorefleksji w warsztacie nauczyciela przez zastosowanie tego narzędzia. W ramach projektu sprawdzimy także, co wpływało na zmiany, które z pierwotnych założeń zostały utrzymane. Począwszy od tych, od których odstąpiono i dlaczego. Poszukamy też przykładów wykorzystania portfolio w praktyce nauczycielskiej już po zakończeniu studiów.

Za próbą oceny przyjętych rozwiązań będą podążały rekomendacje i koncepcje wykorzystywania portfolio w kształceniu nauczycieli w Szkole Edukacji i nie tylko. 

Uzyskane informacje pozwolą na przygotowanie poradników na temat metody wraz z podpowiedziami. Dowiemy się miedzy innymi, jak można ją wykorzystać w przygotowaniu do zawodu nauczyciela.

Portfolio

CZYTAJ TAKŻE