Projekt „Budowanie klimatu uczenia (się)”

Chcemy, by uczniowie z odwagą wkraczali w dorosłość. By byli pewni swoich kompetencji, rozumieli własne potrzeby i aktywnie budowali relacje. Jak nauczyciel może wspierać ten proces? W ramach projektu Szkoły Edukacji nasi wykładowcy przygotowują skrypt dotyczący budowania odpowiedniego klimatu uczenia się poprzez świadome i odpowiedzialne zarządzanie klasą.

 

11Myśląca Klasa

Aby rozumieć świat i nauczyć się brać za niego odpowiedzialność, młodzi ludzie muszą na swojej drodze spotkać mądre nauczycielki i nauczycieli. „Wiemy, że bycie dobrym wychowawcą jest wymagające, zwłaszcza w pierwszych latach pracy. Dlatego ważne miejsce w programie Szkoły Edukacji zajmują przedmioty, których celem jest rozwijanie kompetencji wychowawczych. Jednym z nich jest przedmiot o znaczącej nazwie Klimat Uczenia (KLUCZ).” – mówi wykładowczyni przedmiotu, Iwona Kołodziejek.

W trakcie zajęć pytamy między innymi o to, czym są dobre relacje z uczniami i jak je budować? Jak motywować do nauki? Jak wspierać uczniów w rozwijaniu społecznych postaw i jak korygować niepożądane zachowania? W jaki sposób pomagać uczniom rozwiązywać konflikty? Jak przeciwdziałać przemocy i jak reagować, gdy ma miejsce? Nauczane techniki, metody i strategie wychowawczej pracy znajdują swoje uzasadnienie w najnowszych badaniach.

KLIMAT UCZENIA SIĘ – PATRZYMY NA SZKOLNE NIUANSE

Prawdziwym sprawdzianem są jednak pierwsze lata pracy w szkole. Wymagają od poczatkujących nauczycieli zastosowania wiedzy i  umiejętności, które wcześniej ćwiczyli w laboratoryjnych warunkach pod okiem wykładowców oraz mentorów. Dobrzy wychowawcy i dobre wychowawczynie nie dążą do prostych, często powierzchownych rozwiązań i upraszczania zniuansowanej szkolnej rzeczywistości. Wręcz przeciwnie – dostrzegają złożoność wychowawczych problemów. Dlatego zależy nam, żeby zarówno podczas studiów, jak i po nich kierowali się w swoich wychowawczych wyborach pogłębioną refleksją, budowaną na rzetelnej wiedzy.

Materiał poszerzy problemy podejmowane podczas zajęć w ramach studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli polskiego, matematyki, biologii oraz historii i WOS. Będzie traktował o teoriach leżących u podstaw nauczanych technik oraz objaśniał najnowsze badania. Nie zabraknie w nim także przykładów nauczycielskiej pracy, zaczerpniętych z doświadczeń absolwentów i absolwentek Szkoły Edukacji.

Właśnie z myślą o nauczycielach – nie tylko początkujących – w Szkole Edukacji realizowany jest projekt  „Budowanie klimatu uczenia (się)”. W jego ramach powstaje publikacja dotyczącego budowania odpowiedniego klimatu uczenia się poprzez świadome i odpowiedzialne zarządzanie klasą.

Uczenie (o) poezji

CZYTAJ TAKŻE