Szkoła Edukacji na TEPE 2019

Dobrzy nauczyciele i ich skuteczne przygotowywanie – o tym rozmawiali w Krakowie najlepsi europejscy eksperci do spraw polityki edukacyjnej podczas konferencji TEPE 2019. Nie mogło tam zabraknąć Szkoły Edukacji.

W tym roku wysłaliśmy na Teacher Education Policy in Europe liczną ekipę, która opowiadała 250 ekspertom z całej Europy o założeniach i programie Szkoły Edukacji.

Zaprezentowaliśmy między innymi Nauczycielskie Standardy Rozwoju – jeden z najważniejszych elementów naszych studiów podyplomowych. Podczas sesji plakatowej opowiadała o nich wykładowczyni SE Maria Samborska. Jak podkreślała, podczas dyskusji i ewaluacji powtarzają się podobne pytania:  kim jest dobry nauczyciel? Czyje działania i pomysły są najlepszymi wzorami do naśladowania? Jak odróżnić nauczanie efektywne od nieefektywnego? W jaki sposób mierzyć postępy nauczycieli na drodze do zawodowego mistrzostwa? W Szkole Edukacji chcemy nazwać je wszystkie i wskazać dobre praktyki nauczania. Tworzymy jedną matrycę odnosząca się do wszystkich niezbędnych czynników, która mogłaby być zastosowana do opisu różnych sytuacji edukacyjnych. Plakat budził spore zainteresowanie odwiedzających, którzy pytali zarówno o proces tworzenia takiego dokumentu, jak i o to, jak NSR wpisują się w program Szkoły Edukacji.

Kształcenie nauczycieli i portfolio

Prezes Fundacji Dobrej Edukacji Magdalena Radwan-Röhrenschef mówiła o kształceniu nauczycieli w Polsce – o niełatwej rzeczywistości i o tym, jak chcemy ją zmieniać na lepsze w Szkole Edukacji. Prezentacja dotyczyła mocnych stron i wyzwań dwóch zasadniczych ścieżek kształcenia nauczycieli w Polsce – na studiach, w ramach specjalności nauczycielskiej albo na studiach podyplomowych. Wraz ze słuchaczami analizowała bardzo aktualny dylemat: jak troszczyć się o jakość, gdy wyzwaniem staje się znalezienie nauczycieli do pracy. Jak to się stało, że tak szybko przeszliśmy z sytuacji nadwyżki do braku nauczycieli?

Wykładowczyni dydaktyki Grażyna Czetwertyńska opowiadała z kolei o tym, jak w Szkole Edukacji wygląda praca z portfolio. Stanowi ono zwieńczenie  10-miesięcznej nauki każdego studenta. Portfolio to duży zeszyt, który skupia wszystkie przedmioty i doświadczenia po to, żeby świadomie się uczyć. Pozwala także rozwijać umiejętności pracy w grupie i czerpania z doświadczeń nauczycielskich kolegów i koleżanek. Wystąpienie wzbudziło spore zainteresowanie Szkotów z jednego z wydziałów kształcących nauczycieli, którzy również wprowadzili podobne narzędzie, jednak w wersji elektronicznej. Jak przyznali, papierowe portfolio mają sporo zalet – na przykład bezpośredni kontakt i wiadomości zwrotne między studentami – dlatego mogą się okazać jeszcze lepszym rozwiązaniem.

POPULARNE ARTYKUŁY