Uczenie (o) poezji

Poezja w szkole często widziana jest przez uczennice i uczniów jako „zło konieczne“. Mętny tekst słabo przydatny w zwykłym życiu, wydumane myśli i udziwnione obrazy, traktowane jako egzaminacyjna pułapka. By zrozumieć i przezwyciężyć tę edukacyjną sytuację, od ponad roku grupa absolwentów Szkoły Edukacji PAFW i UW, a jednocześnie czynnych nauczycieli szkół podstawowych i liceów, spotyka się systematycznie w ramach projektu edukacyjnego “Zwierszenia”.

 

11Myśląca Klasa

Seminaria są najważniejszą częścią projektu badawczo-edukacyjnego, którego zasadniczym celem jest tworzenie dobrych lekcji o liryce, a także otwarte dzielenie się pomysłami, tekstami, wiedzą i doświadczeniem. 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT “UCZENIE (O) POEZJI”?

Projekt skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przyświeca mu idea odnowy nauczania (o) poezji w klasie szkolnej. Dzieje się tak przez poddanie refleksji naukowej, krytycznej i nauczycielskiej stosowanych dziś powszechnie metod, technik, sposobów uczenia, a także sformułowanie rekomendacji i publikowanie materiałów dla nauczycieli języka polskiego. 

CELE

Projekt ma za cel wymianę doświadczeń i pomysłów na dobre lekcje o poezji, pogłębiające wrażliwość, wyobraźnię i umiejętności interpretacyjne.

Opracowujemy pomysły pomysły na lekcje o charakterze otwartym – indywidualnie oraz w grupie projektowej. Są tak zorganizowane i opowiedziane, że każdy nauczyciel/ka może z łatwością umieścić je w dydaktycznej „ramie“, którą uzna za najbardziej stosowną we własnej pracy i z grupą uczniów, z którą pracuje. Czasem będą to propozycje realizowane przez 45 czy 90 minut, innym razem mogą stanowić 15-20 minutową cząstkę zajęć. Wszystkie też nadają się do twórczej modyfikacji.

CZYTAJ TAKŻE