Badanie TIMSS. Komentarz Marcina Karpińskiego

Badanie TIMSS. Komentarz Marcina Karpińskiego

W międzynarodowym badaniu wiedzy i umiejętności z matematyki i nauk przyrodniczych TIMSS polscy uczniowie klas IV szkoły podstawowej zanotowali znaczące spadki rezultatów. Wyniki badania komentuje dydaktyk matematyki, Marcin Karpiński.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) to międzynarodowe badanie umiejętności uczniów. Pierwsza edycja odbyła się w 1995 r. Polska uczestniczy w tym badaniu od roku 2011 tylko w tej części, która dotyczy uczniów w czwartym roku nauki. Badaniem objęte są umiejętności matematyczne i przyrodnicze. Właśnie odbyła się światowa prezentacja wyników badania z 2019 roku.

POLSCY UCZNIOWIE ZNACZNIE GORZEJ, NIŻ W 2015 ROKU

W najnowszym opracowaniu polscy uczniowie w części matematycznej zajęli 26. miejsce wśród 58 krajów, a w przyrodniczej – 16. miejsce. Polscy uczniowie wypadli powyżej przeciętnego wyniku krajów uczestniczących w badaniu. Widać jednak gwałtowny spadek średnich wyników naszych 4-klasistów w porównaniu do badania z 2015 roku – podkreśla wykładowca dydaktyki matematyki. Obejrzyj całe webinarium z udziałem Marcina Karpińskiego i Magdaleny Radwan-Röhrenschef:

Zdaniem Marcina Karpińskiego na pogorszenie rezultatów wpływ mógł mieć przede wszystkim szkolny chaos związany z reformą edukacji. Ekspert uważa jednocześnie, że nieco niższy wiek badanych dzieci nie miał statystycznie istotnego wpływu na punktację. Łatwo to sprawdzić, porównując wyniki uczniów młodszych i starszych. Matematyk zwraca także uwagę, że w debacie publicznej na temat tegorocznego badania TIMSS już pojawiło się wiele przekłamań i niepotrzebnych prób manipulacji danymi.

BADANIE TIMSS. CO TERAZ?

Gwałtowny spadek wyników odnotowany na przestrzeni 4 lat każe nam pilnie zastanowić się, co można zrobić, aby ten niepokojący trend odwrócić. Ministerstwo Edukacji Narodowej, twórcy podstawy programowej, niezależni eksperci i nauczyciele powinni przeanalizować, jak należy realizować program. Na jakie kompetencje kłaść nacisk i jak pracować z uczniami. Zarówno tym najzdolniejszymi, jak i tymi borykającymi się z problemami w nauce.

W Szkole Edukacji wykładowcy wspólnie ze studentami analizują tego rodzaju badania na zajęciach. Dzięki temu przyszli nauczyciele języka polskiego, biologii, matematyki i historii mają szerokie spojrzenie na to, jak w ramach realizacji podstawy programowej kształtować kluczowe, praktyczne kompetencje, takie jak rozumienie i tworzenie algorytmów czy demaskowanie nieprawdziwych informacji.

Badanie TIMSS Badanie PISA

POPULARNE ARTYKUŁY

PARTNERZY

11Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
11Uniwersytet Warszawski
11Fundacja Dobrej Edukacji