Co to jest tutorial i jak wygląda w Szkole Edukacji?

Tutorial to jedna z ważniejszych części procesu dydaktycznego. Jest coraz częściej wdrażany w szkołach - zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Właśnie dlatego stał się także kluczowym elementem naszego programu studiów. Jak to robimy?

W Szkole Edukacji PAFW i UW każdy student i studentka w ramach 10-miesięcznych studiów podyplomowych odbywa 17 godzin tutorialu. Podczas spotkań z indywidualnym tutorem – a tych mamy kilkunastu – studenci wytyczają drogę indywidualnego rozwoju nauczycielskiego. Tutor/ka wspiera podopiecznych w realizacji planów i gwarantuje głęboką indywidualizację kształcenia. Pomaga odkrywać mocne strony i talenty, budować właściwą samoocenę nauczycielskiego doświadczenia. Wskazuje sposoby obserwacji i refleksji nad warsztatem pracy nauczyciela oraz wspiera studentów w ewaluacji ich działań. Wspiera studenta na początku jego studiów, umożliwiając mu głębsze osadzenie w nowej rzeczywistości i wzmacniając jego poczucie sprawczości. Tutor/ka współuczestniczy w procesie pisania konspektów lekcji i – poprzez właściwe pytania – pozwala na budowanie refleksyjnej postawy.

W czasie każdego semestru praktyk – zarówno w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej – odbywają się dwa spotkania trójstronne, w których uczestniczy student/ka, tutor oraz mentor, czyli opiekun praktyk. Spotkania tego rodzaju wspierają samoocenę

Co to jest tutorial i dlaczego to robimy?

Tutorial to metoda, czy też styl współpracy pracy nauczyciela z uczniem lub studentem. Opiera się na ich indywidualnej relacji, budowanej podczas cyklu spotkań i rozmów. 

Wprowadzenie w zasady tutorialu umożliwia doświadczenia takiej formy współpracy, a co za tym idzie – wykorzystywanie tej wiedzy w przyszłości w pracy z uczniami lub innymi dorosłymi uczącymi się. Podczas zajęć tutorzy nie tylko wykorzystują różne techniki pracy, ale także omawiają na bieżąco z podopiecznym efekty stosowania tych technik i narzędzi. Dzięki temu sami studenci budują swój tutorski warsztat nauczyciela.

Moja tutorka nie dawała gotowych rozwiązań, ale pomagała w szukaniu drogi. To było genialne! Czułam, że mogę popełnić błąd w projektowaniu lekcji, bo od razu mnie przed nim ostrzeże pytaniami. Pomagała zrozumieć, co jest dla mnie ważne, jakim nauczycielem chcę być. I pozwalała mi nim być! -Agata Nowak, absolwentka ścieżki polonistycznej

Ale to nie koniec, czyli o post-tutorialu

Doświadczenia z tego rodzaju współpracą nie kończą się jednak z chwilą otrzymania dyplomu Szkoły Edukacji. Wszyscy absolwenci są  bowiem objęci programem posttutorskim. Posttutorzy wspierają naszych absolwentów w dalszym rozwoju zawodowym przez okres co najmniej roku od rozpoczęcia pracy w szkole. Pozwala to umacniać się w roli nauczyciela i wychowawcy pod okiem doświadczonej osoby, która łączy w sobie role doradcy, coacha i mentora.

 

POPULARNE ARTYKUŁY