Rola badań edukacyjnych w kształceniu przyszłych nauczycieli – ogólnopolska konferencja naukowa 

Rola badań edukacyjnych w kształceniu przyszłych nauczycieli – ogólnopolska konferencja naukowa 

17 i 18 listopada 2022 r. Szkoła Edukacji PAFW i UW organizuje konferencję poświęconą roli badań edukacyjnych w kształceniu nauczycieli. Badaczy zapraszamy do wysyłania propozycji tematów referatów.

Badania edukacyjne mają długą tradycję i rozbudowaną metodologię, wpisującą się zarówno w paradygmaty normatywne jak i interpretacyjne. Wydaje się jednak, że ich wyniki powinny być zdecydowanie częściej przedmiotem dyskusji nie tylko w gronie samych badaczy, ale także osób, które pełnią funkcję edukatorów, prowadzą kształcenie przyszłych nauczycieli czy wspierają rozwój nauczycieli w kształceniu ustawicznym.

Badania edukacyjne w kształceniu nauczycieli – model Szkoły Edukacji

W Szkole Edukacji PAFW i UW pracujemy nad modelem kształcenia przyszłych nauczycieli, który opiera się na empirycznie zbadanych przesłankach, poddając je krytycznemu oglądowi oraz sprawdzając ich efektywną siłę w różnorodnych kontekstach szkolnych. Badania edukacyjne, pomimo swojej różnorodności tematycznej i potencjału kierowania edukacji w stronę wartościowych rozwiązań nie mają jeszcze satysfakcjonującego przełożenia na wielokierunkową, pogłębioną refleksję zarówno w kształceniu przyszłych nauczycieli jak i w doskonaleniu zawodowym czynnych nauczycieli. Nie przekładają się też na codzienną praktykę szkolnego nauczania. Zapraszamy do wspólnej refleksji i dyskusji wokół poniższych pytań/zagadnień:

 • W stronę złotego standardu badań edukacyjnych (Jakie kryteria powinny być widoczne w dobrych badaniach edukacyjnych? Jakie wnioski z badań wynoszą dydaktyki przedmiotowe?)
 • Badania edukacyjne, które zmieniają rzeczywistość ( Jaki typ badań edukacyjnych wydaje się najbardziej inspirujący dla praktyki nauczycielskiej? Czy badania mogą kreować “mody” na określone działania dydaktyczne? Jakie mogą być tego konsekwencje w praktyce szkolnej? Jak realizować wnioski z badań w polityce oświatowej?)
 • Między modelem a praktyką (Jak wdrażać wyniki badań, żeby wpływały na jakość dydaktyki szkolnej? Jakie są dobre praktyki komunikowania wyników badań?)
 • Badania edukacyjne i modelowanie (Na jakie potrzeby przyszłych nauczycieli mogą odpowiadać badania edukacyjne? Jak prowadzić kształcenie przyszłych nauczycieli umocowane w wynikach badań edukacyjnych?)
 • Status badań edukacyjnych w kontekście filozofii edukacji i szeroko rozumianego dyskursu o nauczaniu systemowym. (Czy badaniami można zmierzyć jakość edukacji? Które obszary edukacji poddają się badaniom, które im umykają? Czy indywidualne doświadczenia nauczyciela mogą mieć walor badawczy?) 

Uczestnicy konferencji

Podczas obrad planujemy wykłady plenarne wiodących autorytetów z dziedziny szeroko rozumianej edukacji. Do chwili obecnej gotowość do wygłoszenia wykładów plenarnych potwierdzili:

 • Gert Biesta, Maynooth University, Ireland, The University of Edinburgh, the University of Humanistic Studies ;
 • DSW, dr hab. Bogusława Gołębniak, Dolnośląska Szkoła Wyższa,
 • dr hab. Maciej Jakubowski, Evidence Institute, Uniwersytet Warszawski.

Zgłoszenia z propozycjami tematów referatów wraz z abstraktami (150-200 słów) oraz zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać poprzez formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ  do dnia 28 maja 2022.

Komitet naukowy:

 • dr Kinga Białek, Szkoła Edukacji PAFW i UW;
 • prof. ucz. dr hab. Witold Bobiński, Uniwersytet Jagielloński / Szkoła Edukacji PAFW i UW;
 • prof. ucz. dr hab. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski;
 • dr Marcin Engel, Uniwersytet Warszawski;
 • prof. ucz. dr hab. Rafał Godoń, Uniwersytet Warszawski;
 • prof. ucz. dr. hab  Bogusława Gołębniak, Dolnośląska Szkoła Wyższa;
 • dr hab. Maciej Jakubowski, Uniwersytet Warszawski/ Evidence Institute;
 • dr Zofia Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości;
 • prof. dr hab. Jolanta Sujecka- Zając, Uniwersytet Warszawski / Szkoła Edukacji PAFW i UW;
 • dr hab. Bartłomiej Walczak, Uniwersytet Warszawski / Szkoła Edukacji PAFW i UW;
 • dr Jędrzej Witkowski, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

POPULARNE ARTYKUŁY