Rola badań edukacyjnych w kształceniu przyszłych nauczycieli – ogólnopolska konferencja naukowa 

Rola badań edukacyjnych w kształceniu przyszłych nauczycieli – ogólnopolska konferencja naukowa 

17 i 18 listopada 2022 r. Szkoła Edukacji PAFW i UW organizuje konferencję poświęconą roli badań edukacyjnych w kształceniu nauczycieli. Gośćmi będą m.in. międzynarodowi eksperci: profesorowie Gert Biesta i Thomas Hatch.

Badania edukacyjne mają długą tradycję i rozbudowaną metodologię, wpisującą się zarówno w paradygmaty normatywne, jak i interpretacyjne. Ich wyniki powinny jednak być zdecydowanie częściej przedmiotem dyskusji nie tylko w gronie samych badaczy, ale także osób, które pełnią funkcję edukatorów, prowadzą kształcenie przyszłych nauczycieli czy wspierają rozwój nauczycieli w kształceniu ustawicznym. I właśnie temu tematowi poświęcimy listopadową konferencję organizowaną przez Szkołę Edukacji PAFW i UW. 

Badania edukacyjne w kształceniu nauczycieli – program i tematyka konferencji

Wśród prelegentów nie zabraknie międzynarodowych ekspertów w dziedzinie badań edukacyjnych. 1. wykład plenarny zatytułowany “Jak bardzo edukacja i kształcenie nauczycieli potrzebują badań?” wygłosi Gert Biesta, irlandzki profesor z Uniwersytetu Edynburskiego i  Uniwersytetu Maynooth. w 2. wystąpieniu plenarnym  prof. Thomas Hatch z Teachers College, Columbia University opowie o tym, “Czego potrzeba, aby rozwijać szkoły i przemieniać edukację?”. 

W kolejnym dniu wykład plenarny pt. “Wyjść poza diagnozę czy/i opis.  Badania interwencyjne w programach kształcenia nauczycieli” wygłosi  dr hab., prof. DSW Bogusława Dorota Gołębniak z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Ostatnim mówcą plenarnym będzie dr hab. Maciej Jakubowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Evidence Institute z wykładem “Rola badań w kształceniu i rozwoju zawodowym nauczycieli”. 

W sumie podczas dwóch konferencyjnych dni zaplanowanych jest ponad 20 wystąpień i paneli dyskusyjnych z udziałem naukowców z całej Polski i zza granicy. Szczegółowy program konferencji i listę prelegentów opublikujemy wkrótce. 

Dlaczego Szkoła Edukacji organizuje konferencję?

W Szkole Edukacji PAFW i UW pracujemy nad modelem kształcenia przyszłych nauczycieli, który opiera się na empirycznie zbadanych przesłankach, poddając je krytycznemu oglądowi oraz sprawdzając ich efektywną siłę w różnorodnych kontekstach szkolnych. Właśnie dlatego podczas konferencji skupimy się na kilku aspektach:

 • W stronę złotego standardu badań edukacyjnych (Jakie kryteria powinny być widoczne w dobrych badaniach edukacyjnych? Jakie wnioski z badań wynoszą dydaktyki przedmiotowe?)
 • Badania edukacyjne, które zmieniają rzeczywistość ( Jaki typ badań edukacyjnych wydaje się najbardziej inspirujący dla praktyki nauczycielskiej? Czy badania mogą kreować “mody” na określone działania dydaktyczne? Jakie mogą być tego konsekwencje w praktyce szkolnej? Jak realizować wnioski z badań w polityce oświatowej?)
 • Między modelem a praktyką (Jak wdrażać wyniki badań, żeby wpływały na jakość dydaktyki szkolnej? Jakie są dobre praktyki komunikowania wyników badań?)
 • Badania edukacyjne i modelowanie (Na jakie potrzeby przyszłych nauczycieli mogą odpowiadać badania edukacyjne? Jak prowadzić kształcenie przyszłych nauczycieli umocowane w wynikach badań edukacyjnych?)
 • Status badań edukacyjnych w kontekście filozofii edukacji i szeroko rozumianego dyskursu o nauczaniu systemowym. (Czy badaniami można zmierzyć jakość edukacji? Które obszary edukacji poddają się badaniom, które im umykają? Czy indywidualne doświadczenia nauczyciela mogą mieć walor badawczy?) 

Komitet naukowy:

 • dr Kinga Białek, Szkoła Edukacji PAFW i UW;
 • prof. ucz. dr hab. Witold Bobiński, Uniwersytet Jagielloński / Szkoła Edukacji PAFW i UW;
 • prof. ucz. dr hab. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski;
 • dr Marcin Engel, Uniwersytet Warszawski;
 • prof. ucz. dr hab. Rafał Godoń, Uniwersytet Warszawski;
 • prof. ucz. dr. hab  Bogusława Gołębniak, Dolnośląska Szkoła Wyższa;
 • dr hab. Maciej Jakubowski, Uniwersytet Warszawski/ Evidence Institute;
 • dr Zofia Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości;
 • prof. dr hab. Jolanta Sujecka- Zając, Uniwersytet Warszawski / Szkoła Edukacji PAFW i UW;
 • dr hab. Bartłomiej Walczak, Uniwersytet Warszawski / Szkoła Edukacji PAFW i UW;
 • dr Jędrzej Witkowski, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

POPULARNE ARTYKUŁY