Myśląca Klasa – zadania na lekcje matematyki

Myśląca Klasa – zadania na lekcje matematyki

W stworzonej przez Petera Liljedahla metodzie Myśląca klasa zadania to jeden z najważniejszych elementów. Tutaj znajdziesz wiele ćwiczeń, które pobudzą uczniów do myślenia!

MYŚLĄCA KLASA – ZADANIA Z UŁAMKAMI

Czekolada

W pokoju stoją trzy stoliki z czekoladą. Do pokoju wchodzą pojedynczo ludzie i wybierają stolik, kierując się pewnymi zasadami. Przy którym stoliku siądzie 13-ta osoba? Jaką część czekolady dostanie 18-ta osoba? Który stolik zajęłaby 99-ta, a który n-ta osoba? Zobacz treść zadania

Porównywanie ułamków

Który z podanych dwóch ułamków jest bliższy liczbie 1? Zobacz treść zadania

Dodawanie ułamków z różnymi znakami

Ile wynosi suma podanych ułamków? Dopisz przed niektórymi z nich znak minus, tak, by suma otrzymanych w ten sposób liczb była jak najmniejszą liczbą nieujemną. Teraz dobierz znaki w taki sposób, by suma była jak najbliższa liczbie 1. Zobacz treść zadania

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Wstaw w okienka cyfry od 1 do 9, używając każdej co najwyżej raz, tak, by otrzymana suma była jak najbliższa liczbie 1. Zobacz treść zadania

Odejmowanie liczb mieszanych

Wstaw w okienka cyfry od 1 do 9 (każdej z nich używając co najwyżej raz) tak, aby różnica dwóch liczb mieszanych była równa podanej liczbie. Zobacz treść zadania

Podział kartek (ułamek zwykły jako iloraz)

Podzielcie kartki A4 sprawiedliwie pomiędzy podaną liczbę osób. Ile kartek dostanie każda osoba? Zobacz treść zadania

Iloraz ułamków zwykłych

Wstaw w okienka cyfry od 1 do 9 (każdej z nich używając co najwyżej raz) tak, aby iloraz dwóch ułamków zwykłych był równy podanej liczbie. Zobacz treść zadania

Z ARYTMETYKĄ NA CO DZIEŃ

Worki z liczbami

W workach jest bardzo duża liczba jedynek, trójek, piątek i siódemek. Wybierz z worków 10 liczb w taki sposób, by uzyskać podaną sumę. Zobacz treść zadania

Szklane kulki w miseczkach

Na ile sposobów można umieścić szklane kulki w miseczkach? Zobacz treść zadania

Cegiełki

Układamy na ścianie płytki w kształcie cegiełek w dwóch poziomych rzędach, jeden nad drugim, zaczynając od lewej strony. W jakich odległościach od początku ściany końce płytek w obu rzędach będą się “spotykać”? Zobacz treść zadania

NWD i NWW

Największy wspólny dzielnik pewnych dwóch liczb wynosi 3, a ich najmniejsza wspólna wielokrotność wynosi 6. Jakie to mogą być liczby (znajdź wszystkie możliwe pary)? Znajdź liczby dla innych podanych wartości NWD i NWW. Zobacz treść zadania

Znaki rzymskie

Każdy symbol odpowiada innemu znakowi rzymskiemu. Odszyfruj działania. Zobacz treść zadania

W STRONĘ ALGEBRY

Piramidy

Ile kwadracików potrzeba, by zbudować kolejne piramidy według przedstawionego wzoru? Zobacz treść zadania

Pokoje w hotelu

Hotelarz chce wybudować nowy obiekt przeznaczony dla 40 osób, w którym będą wyłącznie dwu- i trzyosobowe pokoje. Ile pokoi może być w tym hotelu? Zobacz treść zadania

ZADANIA Z PIERWIASTKAMI

Szacowanie wartości pierwiastków

Wstaw w okienka cyfry od 1 do 9 (każdej z nich używając co najwyżej raz) tak, aby wszystkie nierówności były prawdziwe. Zobacz treść zadania

Obliczanie pierwiastków 1

Wstaw w okienka cyfry od 1 do 9 (każdej z nich używając co najwyżej raz) tak, aby otrzymać prawdziwą równość. Zobacz treść zadania

Obliczanie pierwiastków 2 

Wstaw w okienka cyfry od 1 do 9 (każdej z nich używając co najwyżej raz) tak, aby otrzymać liczby wymierne. Zobacz treść zadania

A MOŻE TROCHĘ GEOMETRII?

Wielokąty z zapałek

Jakie wielokąty potrafisz ułożyć z 4, 5, 6, 7, 8 zapałek? Zobacz treść zadania

Koza na pastwisku

Na pastwisku porośniętym trawą stoi drewniana prostokątna szopa. W jednym z jej rogów na sznurku przywiązana jest koza. Do jakiej powierzchni trawy ma dostęp? Zobacz treść zadania

Wzorki z kół

Jaki jest stosunek pola białej do pola czarnej części na kolejnych rysunkach? Jaki jest stosunek sumy obwodów białych kół do sumy obwodów czarnych kół na kolejnych rysunkach? Zobacz treść zadania

Poloniści pod okiem wykładowców Szkoły Edukacji przez najbliższe miesiące będą w swoich klasach wdrażać zmiany zaproponowane przez dr. Liljedahla. Jak pójdzie im budowane myślącej klasy polonistycznej? Dowiemy się już wkrótce.

 

POPULARNE ARTYKUŁY

11Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
11Uniwersytet Warszawski
11Fundacja Dobrej Edukacji

Program studiów został przygotowany we współpracy z Teachers College, Columbia University

11Teachers College Columbia University