Korzyści z nauczania online – badanie Szkoły Edukacji

Korzyści z nauczania online – badanie Szkoły Edukacji

Media pełne są informacji na temat problemów związanych z nauczaniem on-line. A czy zastanawialiście się nad tym, jakie korzyści czerpią uczniowie i nauczyciele z tej sytuacji? Co było Waszym sukcesem w ostatnich tygodniach pracy? Co sprawia Wam satysfakcję i radość?

Czy i jakie są korzyści z nauczania on-line? Zapytaliśmy o to nauczycieli współpracujących ze Szkołą Edukacji. Naszą ankietę wypełniło 145 osób. Byli wśród nich nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych, uczący od 4 klasy szkoły podstawowej aż do matury. W badaniu wzięli też udział wykładowcy i studenci Szkoły Edukacji.

W nauczaniu on-line widzę wielką szansę dla mojej przyszłej pracy. Chciałbym wykorzystać to doświadczenie w swojej przyszłej pracy “na żywo”, aby zwiększać przestrzeń samodzielnej pracy uczniów.

Oczywistą korzyścią pracy zdalnej jest zdobywanie nowych kompetencji cyfrowych niezbędnych do prowadzenia zajęć on-line.  Obecnie wszyscy się uczymy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, często jedni od drugich. Według badanych nauczanie on-line ma potencjał. W przyszłości łatwiej nam będzie wykorzystywać elementy pracy zdalnej w nauczaniu tradycyjnym.

Korzyści z nauczania on-line – jakie widzą nauczyciele?

Według uczestników badania, dzięki nauczaniu on-line wzrasta samodzielność uczniów w procesie uczenia się – uczniowie przejmują odpowiedzialność za to czego i kiedy się uczą, uczą się zarządzać swoim czasem. Równocześnie postępuje indywidualizacja nauczania, uczniowie pracują własnym tempem, ich praca nie jest ograniczona dzwonkiem. Nauczycielowi, w wielu sytuacjach, łatwiej jest monitorować pracę uczniów, np. dzięki pracy z dokumentami on-line, może szybko reagować, udzielać informacji zwrotnej poszczególnym uczniom.

Niektóre osoby z zaburzeniami koncentracji i trudnościami w relacjach rówieśniczych, odżyły i świetnie sobie radzą.

Z wypowiedzi badanych wynika, że są grupy uczniów, które wyraźnie lepiej radzą sobie w nauczaniu zdalnym niż tradycyjnym. Zdarza się, że uczniowie nieśmiali, często wycofani w klasie, teraz chętnie angażują się w zadania on-line, korzystają z indywidualnych konsultacji z nauczycielem, śmielej
kontaktują się w swoich sprawach. Nauka zdalna, jeśli tylko uczeń ma odpowiednie warunki w domu, może również pomóc uczniom, którzy w klasie nie mogą się skupić z powodu wielu bodźców zewnętrznych. W domu łatwiej koncentrują się na nauce. Z kolei uczeń nieobecny na zajęciach, np. z powodu choroby, ma dostęp, przynajmniej do części materiałów, również po zakończeniu lekcji. Każdy może w dowolnym czasie wrócić do przerabianego materiału. Rodzice, często obecni w domu w trakcie zajęć, widzą jak dużo pracy wkłada ich dziecko w naukę.

Paradoksalnie jestem bliżej uczniów i uczennic i mogę im poświęcić indywidualnie więcej czasu jeśli widzę, że jest taka potrzeba.

Co zaskakujące, sytuacja izolacji dla wielu nauczycieli jest okazją do pogłębiania relacji z uczniami. Dzieje się to m.in. dzięki wspomnianej już indywidualizacji nauczania i okazji do kontaktu „jeden na jednego”. Nauczyciele poznają też środowisko domowe swoich uczniów, ich rodzeństwo, zwierzęta, pasje i zainteresowania często widoczne w pokoju ucznia. Dla niektórych nauczanie on-line jest okazją do lepszego poznania rodziców dziecka.

Relacje w nauczaniu on-line

Obok szybkiego opanowania nowych narzędzi i metod, to właśnie pogłębianie relacji z uczniem nasi nauczyciele najczęściej uznają za swój największy sukces w pracy zdalnej. Jako sukces postrzegają również sam fakt, że komunikacja z uczniami na odległość jest możliwa, że dzięki różnym narzędziom internetowym można motywować uczniów do pracy, utrzymywać ich aktywność w trakcie zajęć (a jest to niejednokrotnie nie lada wyzwanie). Sukcesem jest również dobra frekwencja na zajęciach. Kilka osób pisze, że jest ona lepsza niż na tradycyjnych zajęciach w szkole. Uczniowie chętnie przejmują prowadzenie podczas lekcji – udostępniają prezentacje, materiały, które przygotowali, chętnie pracują w grupach, wymieniają się materiałami i dyskutują on-line.

***

Badanie ankietowe on-line przeprowadziliśmy w terminie od 10 do 24 kwietnia 2020 roku, w grupie nauczycieli współpracujących ze Szkołą Edukacji. Ankietę zamierzamy powtarzać cyklicznie, w zależności od zmieniającej się sytuacji. Pytania dotyczące badania możecie kierować do Marty
Wąsowskiej na adres m.wasowska@szkolaedukacji.pl

Zobacz także: Jak wpłynie na polską szkołę zawieszenie zajęć?

Stypendium_czy wiesz że
95%

naszych studentów otrzymało

stypendium Szkoły Edukacji

w roku 2021/2022?

POPULARNE ARTYKUŁY

KATEGORIE ARTYKUŁÓW