Nauczycielski Harvard

Po co w dzisiejszych czasach nowa szkoła dla nauczycieli? – Odpowiedź jest prosta: grupa entuzjastów postanowiła powołać uczelnię na kształt „nauczycielskiego Harvardu”, w której kształci się nauczycieli w sposób nowoczesny – mówi o Szkole Edukacji prof. Witold Bobiński.

W najnowszym numerze „Tygodnika Powszechnego” (nr 10/2018) ukazał się wywiad z prof. Witoldem Bobińskim, tutorem i wykładowcą dydaktyki języka polskiego w Szkole Edukacji PAFW i UW. Razem z Przemysławem Wilczyńskim rozmawiają o reformie edukacyjnej, przeładowanych podstawach programowych, kierunku, w którym podąża współczesna dydaktyka i przeciwnym kursie, który według prof. Bobińskiego obrał nasz kraj.

Jest też o cierpiących bohaterach literackich, czytaniu Pana Tadeusza i Quo Vadis, głównej roli szkoły jaką powinno być stymulowanie dzieci i młodzieży do rozwoju, a także kształceniu nauczycieli.

Prof. Bobiński w wywiadzie „Treści masowo niestrawne” wyjaśnia po co powstała Szkoła Edukacji PAFW i UW, jakie cechy i predyspozycje ma według niego nowoczesny nauczyciel oraz jak roli praktyk w kształceniu nauczycieli. Poniżej kilka fragmentów.

Lista lektur

„Szykuje się w polskiej edukacji kolejna, wielka fala hipokryzji. Nauczyciele będą się musieli albo zadowalać czytaniem przez uczniów tylko kilku bądź kilkunastu stron wielu z tych dzieł, albo – co gorsza – udawać, że wierzą, iż uczniowie przeczytali wszystkie te książki w całości. To będzie niszczyć morale nauczycieli i demoralizować uczniów”.

Nowoczesny system nauczania

„Nowoczesny, czyli taki, w którym relacja uczeń–nauczyciel jest relacją dialogu. Dialogu, gdzie nauczyciel uczy się od ucznia i nie boi się przeprowadzić ankiety na temat oceny własnej pracy”.

„W zachodniej edukacji to dzisiaj jedno z najważniejszych haseł: „Sprawdź siłę swojego oddziaływania”. Chodzi o ciągłe weryfikowanie, jak klasa reaguje na to, co jej proponuję, i w jakim punkcie wspólnie jesteśmy”.

„Nowoczesny, czyli kształcący nauczyciela potrafiącego zbudować poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów”

Trendy w pedagogice

„Współczesna pedagogika zakłada, że każdy – przynajmniej raz na jakiś czas – wymaga indywidualnego spojrzenia”.

Absolwenci Szkoły Edukacji

„Pierwszy rocznik studentów Szkoły Edukacji był rozchwytywany w szkołach. Wpajaliśmy i wpajamy im, że mają być liderami, przywódcami, że mają wyznaczać kierunki, nawet jeśli wiąże się to ze sprzeciwem wobec szkolnych absurdów”.

Całość artykułu „Treści masowo niestrawne” można przeczytać w Tygodniku Powszechnym (nr 10/2018).

Prof. Witold Bobiński  polonista, w Szkole Edukacji jest tutorem nauczycieli języka polskiego, wykłada dydaktykę języka polskiego.