Znakomite wieści dla obecnych i przyszłych nauczycieli. Szkoła Edukacji wzbogaca się o dwie ścieżki: historyczną i biologiczną. Rekrutacja na bezpłatne dzienne studia podyplomowe w roku 2019/2020 ruszy już pod koniec lutego.

Na tę chwilę czekaliśmy od dawna. 13 lutego 2019 roku rektor UW prof. dr hab. Marcin Pałys podpisał decyzję o ustanowieniu dwóch nowych ścieżek programowych: Historia i wiedza o społeczeństwie oraz Biologia z przyrodą. Co to oznacza w praktyce?  Szkoła Edukacji otwiera się dla kolejnej grupy studentów i nauczycieli kluczowych przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Rozwijanie kompetencji nauczycieli uczących historii i wiedzy o społeczeństwie oraz biologii jest niezwykle ważne ze względu na kompetencje kluczowe młodych ludzi, którzy wkrótce staną się obywatelami XXI wieku. Te dwie kompetencje to przede wszystkim myślenie krytyczne i myślenie naukowe. Z tego punktu widzenia otwarcie tych dwóch nowych kierunków w Szkole Edukacji jest oczywistym wyborem.

– Magdalena Swat-Pawlicka, dyrektorka ds. programowych w Szkole Edukacji

Dlaczego edukacja biologiczna i przyrodnicza powinny mieć szczególne znaczenie we współczesnym świecie? Bo dotyczą zrozumienia i szanowania świata przyrodniczego, którego my, ludzie, jesteśmy częścią, pomagają w podejmowaniu codziennych decyzji dotyczących rozumienia własnego ciała i zachowania zdrowia. Dobry nauczyciel biologii i przyrody z uwagą obserwuje i z odwagą eksperymentuje. Eksperymenty prowadzi zarówno biologiczne, jak i te dotyczące własnych praktyk, metod pracy i sposobów angażowania uczniów. Nasze studia są dla osób, które wiedzą, że biologia w szkole nie musi być taka, jaką była.

Joanna Lilpop, dydaktyczka nauczania biologii

Żeby zrozumieć siebie, trzeba popatrzeć z dystansu – czyli wybrać się daleko albo dawno i stamtąd patrzeć. Jazda “w dawno” bez dobrego przewodnika bywa jednak ryzykowna. To, że Szkoła Edukacji da nam takich przewodników i przewodniczki, cieszy dzieci i dorosłych w całej Polsce!

 – Aleksander Pawlicki, dydaktyk nauczania historii i WOS

Darmowe studia z atrakcyjnym stypendium

Do kogo skierowane będą dzienne studia podyplomowe w SE? Tak jak w przypadku ścieżki matematycznej i polonistycznej, nowe kierunki są przeznaczone dla absolwentów magisterskich studiów kierunkowych (w przypadku matematyki i biologii dodatkowo brane są pod uwagę także kierunki pokrewne). Mile widziani są także nauczyciele i nauczycielki ze stażem pracy do 10 lat.

Studia w Szkole Edukacji dają profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, dydaktyczne i psychologiczne, a także rozwijają zdolności liderskie i twórcze. Nauka trwa 10 miesięcy – rozpoczyna się w trzecim tygodniu sierpnia, a kończy w ostatnim tygodniu czerwca. Integralną częścią programu nauczania są codzienne praktyki w szkołach.

Ze względu na dzienny tryb studiów, studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie. SE dysponuje pulą kilkudziesięciu stypendiów. Dodatkowo osoby spoza Warszawy mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademiku UW.