Czy i jak dekonstruować lektury szkolne?

Już 11 października rozpoczniemy cykl Otwartych Seminariów Nowohumanistycznych, podczas których przyjrzymy się współczesnym teoriom interpretacji literatury w kontekście szkolnym. W najbliższy czwartek zapraszamy na spotkanie z literaturoznawczynią, prof. Anną Burzyńską.

Otwarte Seminarium Nowohumanistyczne to przestrzeń do dyskusji o tym, jak najnowsze teorie oraz praktyki czytania tekstów i rozumienia świata – człowieka, zwierząt, przyrody, przedmiotów, społeczeństw i kultur – mogą być obecne w szkole. Spotkania są skierowane między innymi do nauczycieli i nauczycielek języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów i mentorów Szkoły Edukacji oraz dyrektorów szkół, w których odbywają się praktyki SE, a także do wszystkich pasjonatów literaturoznawstwa.

Seminaria będą miały bardzo praktyczny charakter. Jak podkreśla koordynatorka spotkań Agata Patalas, tylko niewielka część nowoczesnej myśli humanistycznej trafia do polskich szkół. „Chcemy porozmawiać o tym, które ze współczesnych teorii interpretacji literaturyi sztuki mogłyby być ważne dla naszych uczniów” – dodaje.

Jak interpretować lektury szkolne?

Na pierwszym z seminariów będziemy gościć prof. Annę Burzyńską, kierowniczkę Katedry Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która skupi się na tematyce dekonstrukcji tekstów literackich oraz związanymi z nią korzyściami i zagrożeniami.

[…] przeznaczeniem dekonstrukcyjnych lektur miał być nie tylko nowy rodzaj analizy tekstu, lecz podważenie autorytatywności teoretycznych schematów interpretacji i zachwianie apodyktyczności rozstrzygnięć dotyczących sensu– prof. A. Burzyńska.

Otwarte Seminarium Nowohumanistyczne z prof. Anną Burzyńską odbędzie się w czwartek, 11.10.2018 r. w godz. 16:30-18:30 siedzibie Szkoły Edukacji PAFW i UW, ul. Banacha 2c (Kampus Ochota UW).

 

Prof. Anna Burzyńska – kierowniczka Katedry Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się związkami najnowszej filozofii i wiedzy o literaturze, a także estetyką postmodernizmu. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika literackiego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Jest autorką kilkudziesięciu rozpraw naukowych poświęconych najnowszym przemianom humanistyki, a także powieści, sztuk teatralnych oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych. Praktykuje medytację Zen, sztukę kaligrafii i ceremonii herbaty, ćwiczyła też wschodnie sztuki walki.