Lekcja historii i WOS – niezbędne elementy

Są takie elementy edukacji historycznej i obywatelskiej, które powinny pojawiać się na lekcjach zawsze lub prawie zawsze. 7 cnót nauczyciela EHO, czyli elementy stałe na lekcjach historii/WOS przedstawia wykładowca i tutor Szkoły Edukacji, Jakub Lorenc. 

Przy planowaniu każdej lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie powinnaś/powinieneś zadbać o to, żeby proponowane uczniom zadania spełniały poniższe warunki. Nie chodzi o to, żeby na każdych zajęciach pojawiły się wszystkie elementy z poniższej listy – to byłoby bardzo trudne i często mało efektywne. Ważne, żeby pamiętać o uwzględnieniu na każdej lekcji przynajmniej 3 punktów. Pamiętaj jednak, żeby te, które mniej pasują do najbliższej lekcji, pojawiły się na którejś z dwóch następnych.

Lekcja historii i WOS – kluczowe elementy

Każdy element zawarty na tej liście jest kluczowy dla powodzenia edukacji historycznej i powinien regularnie pojawiać się na naszych zajęciach.

1. Musi się pojawić materiał, z którym/i pracują uczennice/uczniowie. Mogą to być np. źródła historyczne (nie tylko pisane), tekst historiograficzny, materiał prasowy itp.

2. Musi się pojawić nawiązanie do współczesności/świata uczniów. Co ważne, powinno ono wynikać z pracy ucznia/uczennicy.

3. Musi się pojawić zadanie wymagające myślenia chronologicznego (zakotwiczenie w czasie). Może ono także być integralnym elementem zadania z innego obszaru niż chronologia.

4. Musi zostać stworzona przestrzeń na stawianie pytań przez uczniów (niekoniecznie nauczycielowi). Ważniejsze jest stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi niż ich udzielanie.

5. Musi pojawić się przestrzeń na argumentowanie swoich opinii przez uczniów.

6. Musi zostać stworzona przestrzeń, w której uczniowie będą mieli szansę formułować swoje opinie i wydawać sądy. Powinni to robić nie tylko na podstawie posiadanej wiedzy ale także bazując na swojej intuicji (kreatywne rozwiązywanie problemów).

7. Musi pojawić się element wymagający współpracy z rówieśnikami.  (niekoniecznie praca w grupach ale np. T&T).

Kolejność na liście nie ma znaczenia. Ważne, aby regularnie i twórczo do niej sięgać!

Jakub Lorenc – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie; wykładowca dydaktyki historii i tutor w Szkole Edukacji PAFW i UW.