Projekt “Krytyczne czytanie” dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Projekt “Krytyczne czytanie” dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Rusza nabór do nowej grupy projektowej dla nauczycieli i nauczycielek języka polskiego, chcących w swoich klasach wprowadzać metodę “Krytycznego czytania”.

To już kolejny rok, w którym realizujemy projekt badawczy “Krytyczne czytanie ze Szkołą Edukacji“. Tym razem do udziału zapraszamy nauczycielki i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych.  Jeśli chcesz wprowadzić w swojej klasie metodę wypracowaną przez nasz zespół i:

  • jesteś nauczycielem/nauczycielką języka polskiego,
  • pracujesz z uczniami i uczennicami szkoły ponadpodstawowej,
  • rozumiesz, jak ważne jest kształcenie umiejętności rozumienia tekstu,
  • chcesz pomóc swoim uczniom lepiej poznawać świat dzięki czytaniu,
  • zależy Ci na kształceniu umiejętności krytycznego myślenia,
  • jesteś gotowy/-a do wprowadzenia zmian do swojego warsztatu pracy,

już dziś dołącz do naszej grupy projektowej! 

Metoda Krytycznego czytania – dlaczego warto? 

Kompetencje czytelnicze, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów to kluczowe dla funkcjonowania w społeczeństwie umiejętności. Dlaczego? Jak pokazują badania, żyjemy w erze informacji, a dostęp do informacji wysokiej jakości decyduje o nierównościach społecznych. Raport PISA jasno pokazuje także, że na poziom umiejętności czytelniczych uczniów  w Polsce wciąż decydujący wpływ mają warunki społeczno-ekonomiczne ich rodzin. Szkoła powinna zatem aktywnie wspierać wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie.  

Jak wygląda udział w projekcie?

W roku szkolnym 2022/2023 będziemy spotykać się w formie hybrydowej (dwukrotnie stacjonarnie w siedzibie Szkoły Edukacji, cztery razy – online). Tematem projektu w tej edycji będzie planowanie pracy z lekturami z listy lektur obowiązkowych.

Nasze spotkania będą miały charakter szkoleniowy, ale także będą okazją do wymiany doświadczeń. Między spotkaniami zaangażowani w projekt nauczyciele będą wprowadzać poznane elementy strategii do swojej pracy, a następnie wspólnie wypracowywać sposoby najbardziej efektywnego ich wykorzystania.W czerwcu 2023 uczestnicy i uczestniczki otrzymają zaświadczenia o udziale w projekcie oraz ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny, a szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj

Jak się zapisać?

  • warunkiem zapisania się do grupy projektowej jest wypełnienie FORMULARZA do 20.11.2022 i zaakceptowanie regulaminu. 

Terminy spotkań

POPULARNE ARTYKUŁY