Uczenie czytania w szkole – najskuteczniejsze strategie

Uczenie czytania w szkole – najskuteczniejsze strategie

Jeżeli jesteś tutaj, to zapewne interesuje Cię, jak wspierać uczenie czytania i rozumienie tekstów u uczniów. Nie jest to łatwe, ponieważ wymaga czasu, zaangażowania i cierpliwości. Co jest skuteczne? Oczywiście na to pytanie nie można odpowiadać, kierując się wyłącznie intuicją i hasłem “u mnie działa”. Sprawdźmy, co na ten temat mówią badania.

W 1997 roku Kongres USA powołał panel ekspertów (National Reading Panel), którego zadaniem było przeanalizowanie różnych badań, a następnie na ich podstawie opracowanie listy najskuteczniejszych strategii czytania. Oczywiście, badacze analizowali badania strategii odpowiednich dla dzieci w różnym wieku. Całość raportu dostępna jest TUTAJ

UCZENIE CZYTANIA – JAKIE STRATEGIE DZIAŁAJĄ NAJLEPIEJ?

Dla mnie najistotniejsze były te wyniki, które dobrze się sprawdzą w pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Siedem najskuteczniejszych strategii to:

  • monitorowanie rozumienia – czytelnicy uczą się technik sprawdzania własnego rozumienia tekstu;
  • wzajemne uczenie się – uczniowie wspólnie poznają i ćwiczą strategie czytelnicze;
  • używanie wizualizacji – uczniowie samodzielnie tworzą graficzne reprezentacje treści czytanych tekstów;
  • odpowiadanie na pytania do tekstu – uczniowie udzielający odpowiedzi otrzymują natychmiastową informację zwrotną od nauczyciela;
  • ćwiczenia w generowaniu pytań do tekstu;
  • analizowanie struktury tekstu – jako wsparcie przy rozumieniu poszczególnych fragmentów oraz rozumienie całości;
  • streszczanie – uczenie się metod uogólniania;

Bez wątpienia, najbardziej efektywne jest łączenie tych strategii i konsekwentne ich stosowanie, co podkreślają autorzy raportu. A jak to zrobić w praktyce?

Odpowiedzią na to pytanie mogłoby być stosowanie na co dzień opracowywanej w Szkole Edukacji strategii czytania proceduralnego. Jest ona bliska temu, co w szkołach amerykańskich realizuje się jako close reading, ale wzbogacona o inne propozycje, bliższe doświadczeniom ze szkoły polskiej. Więcej o tym napiszemy już wkrótce. 

Kinga Białek

Uczenie czytania w szkole

POPULARNE ARTYKUŁY

11Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
11Uniwersytet Warszawski
11Fundacja Dobrej Edukacji

Program studiów został przygotowany we współpracy z Teachers College, Columbia University

11Teachers College Columbia University