Strefa absolwenta

Absolwenci SE, którzy rozpoczną pracę w szkole, mogą skorzystać z oferty wsparcia dalszego rozwoju nauczycielskiego.

– W Szkole Edukacji uważamy, że najszybciej i najbardziej efektywnie uczymy się współpracując. Wiemy, że szczególnie na początku pracy zawodowej wsparcie innych, bardziej doświadczonych nauczycieli, jest szczególnie potrzebne. Chcemy uczyć się od siebie nawzajem. Rozwój zawodowy powinien być nieodłącznym elementem w pracy każdego nauczyciela. Jesteśmy pewni, że nasi absolwenci będą chcieli pracować nad swoim warsztatem, nie tylko z naszą pomocą, ale również później – mówi Magdalena Swat-Pawlicka, liderka zespołu tutorskiego SE.

Indywidualna opieka

Każdy absolwent, który w trakcie dwóch lat od zakończenia studiów w SE podejmie pracę jako nauczyciel, może skorzystać z rocznego wsparcia tutora. Wsparcie to opiera się na ustalaniu i realizacji wraz z tutorem celów rozwojowych absolwenta na podstawie indywidualnych spotkań i dwukrotnej obserwacji prowadzonej przez niego lekcji. W ciągu roku absolwent odbywa sześć spotkań z tutorem.

Pomoc w znalezieniu pracy w szkole

Na platformie Wirtualna Uczelnia, z której absolwent korzystał podczas studiów, kadra SE umieszczać będzie informacje o dostępnych miejscach pracy w szkołach współpracujących z SE.

Otwarte wydarzenia edukacyjne

Absolwenci SE mogą uczestniczyć we wszystkich otwartych wykładach i innych wydarzeniach organizowanych w Szkole Edukacji. Informacje o spotkaniach będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej SE oraz na platformie Wirtualna Uczelnia.

Zjazd Absolwenta

Raz w roku absolwenci będą zaproszeni na Zjazd Absolwenta, podczas którego będą mieli okazję podzielić się własnymi doświadczeniami i trudnościami, a także udzielić sobie wzajemnego wsparcia.

– Dyrektorzy, z którymi rozmawiałam, byli bardzo zaciekawieni Szkołą Edukacji. Zwracali uwagę na formę studiów łączącą praktykę z teorią i dużą liczbę godzin praktyk – Sylwia Zając, absolwentka SE, która po ukończeniu SE znalazła zatrudnienie.

Więcej: „Praca w szkole po studiach w SE”